Görevi Adı-Soyadı E-posta 
 Bölüm Başkanı  Dr. Öğr. Üyesi Ayten EKİNCİ  aytenekinci@pau.edu.tr
 Bölüm Başkan Yardımcısı  Öğr. Gör. Bedriye Çiftçi  bedriyeçiftçi@pau.edu.tr