EVRAK AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONU

Adı Soyadı

Görevi 

Ahmet ERDOĞMUŞ (Yüksekokul Sekreteri)

Başkan

Celal TOPUZ (Bilgisayar İşletmeni)

Üye

Elif SERBEST (Bilgisayar İşletmeni)

Üye

Ali AKŞİT (Bilgisayar İşletmeni)

Üye

Aynur HAFIZOĞLU (Bilgisayar İşletmeni)

Üye