Yüksekokul Müdürü Görev Tanımı

 Yüksekokul Müdür Yardımcısı Görev Tanımı

 Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı

 Bölüm Sekreteri Görev Tanımı

 Öğrenci İşleri Personeli Görev Tanımı

 Personel İşleri Birimi Görev Tanımı

 Tahakkuk İşlemleri Birimi Görev Tanımı

 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Görev Tanımı

 Yazı İşleri Birimi Görev Tanımı