Fakültemizin  tüm bölümlerinde, fakülte içi ve dışı bölümlerden gelecek öğrenciler için Yandal ve Çift Anadal programları mevcuttur. Başvuru detayları ve dilekçe aşağıda yer almaktadır.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Amaç

Madde1 - (1) Yandal programının amacı, anadal lisans programlarının başarıyla yürüten öğrencilerin, ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini ve sertifika almalarını sağlamaktır.

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 5 - (1) Yandal programına başvuru ve kabul koşulları aşağıdaki gibidir;

a) İlgili bölüm önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından her akademik yıl başlangıcından önce kontenjanlar belirlenir ve duyurulur.

b) Öğrenci yandal programına, anadal lisans programının 3 üncü veya 5 inci yarıyılı başında başvurabilir.

c) Yandal programına başvurular Üniversite Senatosu’nca belirlenen tarihte başvuru formu ve not durum çizelgesi ile ilgili bölüm/program başkanlıklarına yapılır.

d) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki akademik not ortalamasının en az 2.75 olması ve başvurusunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir. Kabul işlemi, başvurulan bölümün bağlı olduğu ilgili Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

e) Zorunlu hazırlık sınıfı olan Yandal programlarına, yeterlik sınavını başarmamış veya zorunlu hazırlık sınıfından başarılı olamayan öğrenciler kabul edilmez.

f) Yandal programına kabul edilecek yıllık toplam öğrenci sayısı, o programın o yılki birinci sınıfın birinci yarıyıl asıl öğrenci sayısının %10 unu geçemez.

g) Başvuran sayısının Fakülte/yüksekokul tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, akademik not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Akademik not ortalamasının eşit olması durumunda, öğrencinin anadal programına yerleştiği yıla ait LYS puanı göz önüne alınır.

PAÜ Yandal Programı Yönergesinin detayları için tıklayınız.

Yan Dal/Çift Anadal Başvuru işlemlerinin iş akış şeması için tıklayınız.

 

Bölüm/Anabilim Dalı

Çift Anadal

Öğrenci kabul edilecek Bölüm/Anabilim Dalı

Yan Dal

Öğrenci kabul edilecek Bölüm/Anabilim Dalı

İşletme

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

İngilizce İşletme* (%100 İngilizce)

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

İktisat

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

İngilizce İktisat(%100 İngilizce)

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 • Mevcut Değil
 • Tüm Lisans Bölümleri

Maliye

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

Ekonometri

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

Uluslararası Ticaret ve Finansman(%30 İngilizce)

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

 • Mevcut Değil
 • Tüm İİBF Bölümleri
 • Bilgisayar Mühendisliği

* Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara, yeterlik sınavını başarmış veya zorunlu hazırlık sınıfından başarılı olmuş/sayılmış öğrenciler kabul edilir.