1 Başkan (Dekan) Prof. Dr. Ender COŞKUN
2 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Aliyar DEMİRCİ
3 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU
4 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Esra AYTAÇ ADALI
5 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sinem Güler KANGALLI UYAR
6 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ersin YAVUZ
7 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehtap SARIKAYA
8 Raportör Nejla YÜKSEL

Menü