FAKÜLTE YÖNETİM KURULU                         
 Başkan(Dekan)  Prof. Dr. Hakan SARITAŞ
 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi  Prof. Dr. Hakan SARITAŞ
 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi  Prof. Dr. Hüseyin Aliyar DEMİRCİ
 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi  Prof. Dr. İsmail ÇEVİŞ
 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi  Doç. Dr.  Ender COŞKUN
 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi  Doç. Dr.  Özay ÖZPENÇE (Üye)
 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi  Dr. Öğr. Üyesi Rezzan AYHAN TÜRKBAY