İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 FAKÜLTE YÖNETİM KURULU                         
 Başkan(Dekan)  Prof. Dr. Hakan SARITAŞ
 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi  Prof. Dr. Hüseyin Aliyar DEMİRCİ 
 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi  Prof. Dr. İsmail ÇEVİŞ
 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi  Prof. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN
 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi  Doç. Dr.  Nagihan DURUSOY ÖZTEPE
 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi  Doç. Dr.  İbrahim AKSEL
 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi  Dr.Öğr.Üyesi Hatice ÇOBAN KUMBALI