Misyonumuz

Çok yönlü ve kaliteli bir eğitimle evrensel değerler ışığında, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve uygulamalarla ülkemize ve tüm insanlığa hizmet etmek; temel insanlık değerlerine saygılı, yetkin, yenilikçi, girişimci, entelektüel düzeyi yüksek, eleştirel düşünebilen, araştırmacı, bağımsız düşünceye sahip, ahlaki ve estetik değerleri olan, hukukun üstünlüğüne inanan ve bu yönde çaba sarf eden bireyler yetiştirmektir. Sanat ve bilim dünyası ile interaktif iletişim süreci içinde ilgili alanlarımızda yenilikçi, yaratıcı, katılımcı ve rehber olmaktır.

Menü