TARİHÇE

BÖLÜM ADI

TARİHİ SÜRECİ

 

 

 

İŞLETME BÖLÜMÜ

Bölüm 1992 yılında kurulmuş ve 1993 yılında 50 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

1993 yılında ikinci öğretim programı açılmış ve 1994 yılında 50 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

2008 yılında % 30 İngilizce programı açılmış ve 100 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

2009 yılında ise % 30 İngilizce programın ikinci öğretimi açılmış ve 100 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

2011 yılında % 30 İngilizce programları kapatılmıştır. Bu tarihten itibaren Normal ve İkinci Öğretim Türkçe programlarıyla eğitim öğretime devam etmektedir.

2009 yılından beri İngilizce İşletme Bölümü altında yer alan İngilizce İşletme Programı, YÖK Yürütme Kurulunun 26 Aralık 2018 tarihli kararı ile İngilizce İşletme Bölümünün kapatılıp İşletme Bölümü ile birleştirilmesinden sonra, İşletme Bölümü altına alınmıştır.

2019 Bahar döneminden itibaren İngilizce İşletme Programı İşletme Bölümü altında eğitim öğretimi sürdürmektedir.

 

 


EKONOMİ BÖLÜMÜ

Bölüm 1993 yılında kurulmuş ve 50 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

1996 yılında ikinci öğretim programı açılmış ve 50 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

Bölüm %100 İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki program olarak normal ve ikinci öğretimde eğitim vermektedir.

18.01.2023 Tarih E.317691 Sayılı yazı ile İktisat Bölümünün adı “Ekonomi Bölümü" olarak, bölüm altındaki programların adlarının da değiştirilmesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun görülmüştür.

2023 yılında Pamukkale Üniversitesi Ekonomi Bölümü tarafından başlatılan "Ekonomi (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland)" programı, uluslararası standartlarda ekonomi eğitimi vermeyi hedeflemektedir. Program, SUNY Cortland (State University of New York at Cortland) işbirliği ile oluşturulmuştur.

 

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Bölüm 2000 yılında kurulmuş ve 50 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

2001 yılında ikinci öğretim programı açılmış ve 50 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

2008 yılında % 30 İngilizce programı açılmış ve 100 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

2009 yılında ise % 30 İngilizce programın ikinci öğretimi açılarak bu program 100 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

2011 yılında % 30 İngilizce programları kapanmış ve bölüm o tarihten bu yana Normal ve İkinci Öğretim Türkçe programlarıyla eğitim öğretime devam etmektedir.

2011 yılında bölümün “Kamu Yönetimi” olan ismi “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” olarak değişmiştir.

2023 yılında Pamukkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) programı, uluslararası standartlarda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitimi vermeyi hedeflemektedir. Program, SUNY Cortland (State University of New York at Cortland) işbirliği ile oluşturulmuştur.

 

MALİYE BÖLÜMÜ

Bölüm 2000 yılında kurulmuş ve 50 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

2001 yılında ikinci öğretim programı açılmış ve 50 öğrenci ile eğitime

başlamıştır.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Bölüm 2005 yılında kurulmuş ve 50 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

2009 yılında ikinci öğretim programı açılmış ve 50 öğrenci ile eğitime

başlamıştır.

2019 yılında ikinci öğretim programı kapatılmıştır.

EKONOMETRİ BÖLÜMÜ

Bölüm 2009 yılında kurulmuş ve 40 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

Bölüm 2009 yılında % 30 İngilizce normal ve ikinci öğretim programları ile açılmıştır.

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

Bölüm, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında normal öğretim programına 52, ikinci öğretim programına 39 öğrenci alınarak eğitim ve öğretime başlamıştır. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılından itibaren 7+1 eğitim modeline geçiş yapılmıştır.