KAYIT

S: Üniversitenize YKS/YKS Ek Yerleştirme/Dikey Geçiş/Dikey Geçiş Ek Yerleştirme/ Lisans Tamamlama ile kayıt hakkı kazandım. Kayıt tarihleri ve kayıtta getirmem gereken belgeler nelerdir?

C: Üniversitemiz akademik birimlerine yerleştirilenlerin kayıt tarihleri, yerleri ve kayıt için istenen belge ve bilgiler ile işlem süreçleri Üniversitemiz internet sayfasındaki duyurulardan öğrenilebilir.

S:YKS/YKS Ek Yerleştirme ile yerleştim. e-Devletten Üniversitenize kayıt yaptırdım. Herhangi bir evrak getirmeme gerek var mı?

C: e-Devletten kayıt yapan bir öğrencinin herhangi bir belge getirmesine gerek yoktur.(Tıp Fakültesi öğrencileri hariç)

e-Devletten kayıt yapan öğrencinin kayıt yaptığına dair e-Devletten çıktı alması yararına olacaktır.

S:Yeni kayıt işlemlerini şahsen yapmak zorunda mıyım?

C: Kesin kaydını e-Devlet üzerinden yapan öğrencilerin şahsen başvuru yapmaları gerekmemektedir.(Tıp Fakültesi hariç) e-Devletten kayıt yapamayan öğrencilerin, kayıt için istenen belgeler ile birlikte, belirlenen kayıt tarihlerini dikkate alıp, şahsen veya kanuni temsilcisi (vasi)/noter vasıtasıyla vekil tayin edilen kişi aracılığı ile başvuru yaparak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Belirlenen kayıt tarihlerinde başvurmayanların yaşayacakları sorun ve zaman kaybından kendileri sorumludur.

KAYIT YENİLEME (DERS KAYDI) İŞLEMLERİ

S: Kayıt yenileme (ders kaydı) ne demektir?

C: Kayıt yenileme (ders kaydı), üniversitemiz bünyesinde yürütülen önlisans, lisans ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süreler içinde (katkı payını ve/veya öğrenim ücretini ödemesi gerekenlerin ödemesi şartıyla) ders alma işlemini tamamlaması suretiyle gerçekleşen işlemdir.

S: Kayıt yenileme işlemleri (ders kaydı) hangi tarihlerde yapılıyor?

C: Kayıt yenileme (ders kaydı) işlemleri her yarıyılın başlamasından önce akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır ve üniversitemiz internet sayfasında duyurulur.

S: Kayıt yenileme (ders kaydı) işlemlerimi okula gelmeden yapabilir miyim?

C:Evet, kayıt yenileme (ders kaydı) işlemlerini okula gelmeden Öğrenci Pusula Sistemi üzerinden kullanıcı adınız ve şifreniz ile yapabilirsiniz

S: Kayıt yenilemede (ders kayıt işlemlerinde) sorumluluk kime aittir?

C: Kayıt yenileme (ders kaydı)  işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

S: Güz veya bahar yarıyıllarından birinde veya her ikisinde kayıt yenileme  (ders kaydı) yaptırmayan bir öğrenci bir sonraki yarıyıl ders kaydı yaptırabilir mi?

C: Güz veya bahar yarıyıllarından birinde veya her ikisinde kayıt yenileme (ders kaydı) yaptırmayan bir öğrenci bir sonraki yarıyıl ders kaydı yaptırabilir

S: Kayıt yeniletme işlemi (ders kaydı)  sadece harç yatırmaktan mı ibarettir?

C: Kayıt yeniletme işlemi (ders kaydı); ödeme istisnası olanlar hariç olmak üzere, katkı payı/öğrenim ücretini belirlenen tarihler arasında ilgili bankaya yatırmak  ve sistemden ders kaydı yapmaktır Ayrıca, ekle-sil-onayla haftasında danışman hoca ile kayıt olunan dersleri son kez kontrol edip onay vermektir. (Yönetmelikte ayrıntılı bilgi yer almaktadır. Kayıt yenileme döneminde dersi olmayan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanmak istiyorsa harcını (tanımlanmış ise) yatırıp öğrenci otomasyon sistemine ders kaydı yapmadan girip çıkması gerekmektedir.)

S: Kayıt yenileme (ders kaydı) işleminde, dersler arasında öncelik var mıdır?

C:PAÜ Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin  MADDE 18 –Kredi yükü ve ders seçimi  başlığının 4. fıkrasında “Bu kredi sınırları içerisinde, 19’uncu maddede tanımlanan esaslar çerçevesinde ve aşağıdaki sıralamaya göre öğrenci derslere kayıt olur:

a) Öğrencinin bulunduğu yarıyıldan önceki yarıyıllara ait derslerden alıp da başarısız olduğu dersler,

b) Öğrencinin bulunduğu yarıyıldan önceki yarıyıllara ait daha önce almadığı dersler,

c) Öğrencinin bulunduğu yarıyıla ait derslerden alıp da başarısız olduğu dersler,

ç) Öğrencinin bulunduğu yarıyıla ait daha önce almadığı dersler,

d) Öğrencinin bulunduğu yarıyılın üst yarıyılına ait derslerden alıp da başarısız olduğu dersler, e) Öğrencinin bulunduğu yarıyılın üst yarıyıllarına ait daha önce almadığı dersler.”

 denmekte olup kayıt yenileme işlemleri  (ders kaydı) buna göre yapılmalıdır.

S:Kayıt yenileme (ders kaydı) işlemi,  tarihlerini kaçırırsam ne olur?

C:Akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde kayıt yenileme işlemini yapmayan öğrenci, o yarıyıldaki derslere devam edemez, sınavlara giremez,  diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

S: Kayıt yenileme (ders kaydı) işlemi yapamayan öğrenci mazeretli kayıt hakkını kaç defa kullanabilir?

C: Mazeretleri dolayısıyla kayıt yenileme işlemi yapamayan ancak, mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme (ders kaydı)  işlemini ekle-sil-onayla tarihlerinde yaptırabilir. Mazeretli kayıt yenileme (ders kaydı)  işlemi, eğitim-öğretim süresi içinde en fazla iki defa yapılabilir. Öğrencinin mazeretli kayıt yenileme (ders kaydı) işlemi için mazereti ve almak istedikleri dersleri de içeren dilekçeyle ekle-sil-onayla tarihlerinin ilk üç iş günü içinde akademik birimine başvurması gerekmektedir.

S:Kayıt yenileme (ders kaydı)  işlemini yapmazsam kaydım silinir mi?

C:Hayır, kaydınız silinmez. Ancak kayıt yenileme yapmadığınız sürede öğrencilik haklarından faydalanamazsınız. Kayıt yenilemediğiniz yarıyıl, öğrenim sürenizden sayılır.

 

KATKI PAYI-ÖĞRENİM ÜCRETİ

S: Ödemem gereken öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti miktarını nasıl öğrenebilirim?

C: Dönemlik öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti güncel bilgileri kayıt yenilemeler (ders kaydı) başlamadan önce Üniversitemiz internet sayfasında yayımlanmaktadır.

S: Katkı payı/öğrenim gideri (harç) hakkında bilgiyi nereden alabilirim?

C: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığındaki Harçlar Biriminden, dönemlik Üniversitemiz internet sayfasındaki duyurulardan bilgi alabilirsiniz.

S: Harç ücretini bankaya yatırırken hesap numarası verecek miyim, hangi bankalardan harç ücreti ödeyebilirim?

C: Harç ücreti öderken hesap numarası belirtmenize gerek yoktur. Ödemeler sadece ÖĞRENCİ NUMARASI (T.C. Kimlik No. değil) ile yapılmakta olup, ödemelerinizi Halk Bankasının Türkiye’deki herhangi bir şubesinden, ATM’lerden veya Halk Bankası internet bankacılığından yapılabilirsiniz.

S: İkinci öğretim öğrencisiyim. %10’luk dilime girip girmediğimi nereden öğrenebilirim? % 10’a girdiğime dair belgeyi nereden alabilirim?

C: %10’luk dilime girip girmediğinizi ilgili akademik biriminizden öğrenebilirsiniz. Öğrencisi olduğunuz ilgili akademik birim öğrenci işlerinden, %10’luk dilime girdiğinize dair belgeyi alabilirsiniz. (O döneme ait bütün notların girilmiş olması gerekir.)

S: Harç ücreti iademi nasıl ve ne zaman alabilirim?

C:Harç ücreti iadesi için Üniversitemiz Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen, gelemiyorsanız Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı e-posta adresine gönderilecek dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Harç iadeleri güz ve bahar dönemi olmak üzere iki defa yapılabilmektedir.

 

 BURS İŞLEMLERİ

S: Burslar hakkında bilgi alabileceğimiz bir ofis var mı?

C: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Burs Ofisi’nden bilgi alabilirsiniz.

S: Burs almak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

C: Burs işlemlerini Kredi ve Yurtlar Kurumunun internet sayfasından takip edebilirsiniz.

 

AKADEMİK TAKVİM

S: Akademik takvime nereden ulaşabilirim?

C: Akademik Takvime https://www.pau.edu.tr/oidb/tr/sayfa/akademik-takvim-3 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

S: Önümüzdeki yılın akademik takvimi ne zaman belli olacak?

C: Yeni eğitim-öğretim yılının akademik takvimi Ağustos ayının başında kesinleşmektedir.

 

YATAY GEÇİŞ – DİKEY GEÇİŞ – ÖZEL ÖĞRENCİ

S: Yatay geçiş hakkında bilgi verir misiniz?

C: Yatay geçişler her öğretim yılının başında (önlisans ve lisans programlarında) ve ortasında (sadece önlisans programlarında) yapılmaktadır. Bu kapsamdaki duyurular Üniversitemiz internet sayfasında yapılmaktadır. Detaylı bilgilere duyurulardan ulaşabilirsiniz. Üniversitemiz yatay geçiş ile ilgili mevzuatlara https://www.pau.edu.tr/pau/tr/mevzuat bağlantısından ulaşabilirsiniz.

S:Üniversitenize yatay geçiş koşullarını, gerekli olan belgeleri ve başvuru zamanını öğrenebilir miyim?

C: Yatay geçişle ilgili koşulları, gerekli olan belgeleri ve başvuru zamanını Üniversitemiz internet sayfasının duyurular kısmından takip edebilirsiniz.

S: Üniversitenize nasıl dikey geçiş yapabilirim?

C:Dikey Geçiş yoluyla üniversitemize kayıt yaptırabilmeniz için Meslek Yüksekokulundan mezun olduktan sonra her yıl ÖSYM tarafından Temmuz ayı içerisinde yapılan DGS`ye (Dikey Geçiş Sınavı) girerek Üniversitemizi tercih etmeniz ve yerleştirilmeniz gerekmektedir.

S: Yatay/Dikey geçişle gelen öğrencilerin intibakları nasıl yapılmaktadır?

C: Üniversitemizin ilgili programlarına duyurularda belirtilen tarihlerde kayıt yaptırdıktan sonra PUSULA Bilgi Sisteminden yine duyurularda belirtilen tarihlerde muafiyet başvurusunda bulunarak daha önce aldığınız ve yeni kayıt yaptırdığınız programdaki derslere eşdeğer dersleri belirttikten sonra ilgili fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile muaf olabilirsiniz. Üniversitemizde eşdeğerlik, muafiyet ve intibak işlemleri ile ilgili mevzuatlara https://www.pau.edu.tr/pau/tr/mevzuat bağlantısından ulaşabilirsiniz.

S: Özel öğrencilik hakkında bilgi almak istiyorum?

C: Özel Öğrenci bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi ifade eder. Üniversitemizde özel öğrencilik işlemleri ile ilgili mevzuatlara https://www.pau.edu.tr/pau/tr/mevzuat bağlantısından ulaşabilirsiniz.

S:Üniversiteyi bu sene kazandım. Üniversitenizde özel öğrenci olabilir miyim?

C: )  Öğrenciler kayıtlı oldukları programların eşdeğeri olan programlarda özel öğrenci olarak ders alabilirler. Önlisans programlarının en az bir yarıyılını, lisans programlarının en az iki yarıyılını tamamlayan öğrenciler Üniversitemize özel öğrenci olarak başvurabilir. Ancak kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına ilişkin sağlık sebeplerinin varlığı ve bunun (tam teşekküllü bir hastaneden alınmış) sağlık raporuyla belgelenmesi halinde, önlisans programlarının en az bir yarıyılını, lisans programlarının en az iki yarıyılını tamamlama koşulu ve  özel öğrenci müracaat zamanına ilişkin koşullar aranmaz. Özel öğrencilikte aranan diğer şartlara için https://www.pau.edu.tr/pau/tr/mevzuat bağlantısından ulaşabilirsiniz.

S:Özel öğrenci olarak ne kadar süre Üniversitenizde eğitim görebilirim?

C: Özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir.

 a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.

 b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin üniversite yönetim kurulunun teklifinin olması.


 

FARABİ – YURT DIŞI ÖĞRENCİ

S: Değişim programları hakkında nereden bilgi alabiliriz?

C: Yurtiçi değişim programları için Farabi Koordinatörlüğünden veya internet sayfasından (https://www.pau.edu.tr/farabi), Yurtdışı değişim programları için Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünden veya internet sayfasından (https://www.pau.edu.tr/uluslararasi) bilgi alabilirsiniz.

S: Yurt dışı Yabancı Uyruklu öğrencilerin Üniversitenize kabul edilme süreci hakkında detay bilgiyi nereden alabilirim?

C: Yurtdışı Öğrenci Koordinatörlüğümüzden veya internet sayfasından (https://www.pau.edu.tr/yurtdisi) bilgi alabilirsiniz.

 

EĞİTİM ÖĞRETİM-DERSLER–SINAVLAR

S: 1. sınıf öğrencisiyim kayıt yenileme (ders kaydı) yapmalı mıyım?

C: Evet, Üniversitemize kesin kayıt yaptırdıktan sonraki kayıt yenileme dönemleri içerisinde her yarıyıl için ders kaydınızı yapmalısınız.

S: En az kaç kredilik ders alabilirim.

C: Öğrencilerimiz kayıtlı olduğu güz ve bahar yarıyıllarında en az 20 kredilik ders almak zorundadır. Mezuniyet durumunda ve değişim programlarına katılan öğrencilerde bu koşul aranmaz.

S: En fazla kaç kredilik ders alabilirim.

C: Öğrencinin her yarıyıl alabileceği azami kredi sayısı, öğrencinin akademik ortalamasına göre tespit edilir. Akademik ortalamayı oluşturan derslerin kredi toplamının 30 ve üzerinde olması durumunda; akademik ortalaması 2.00’ın altında olan öğrenciler bir yarıyılda en fazla 30 kredi, 2.00-2.49 arası olanlar en fazla 36 kredi, 2.50 ve üzeri olanlar ise en fazla 42 kredi alabilir. Akademik ortalamayı oluşturan derslerin kredi toplamı 30’un altında ise, öğrenci en fazla 30 kredilik ders alabilir. Yaz okulu hariç mezuniyet aşamasının son yarıyılında bulunan güz/bahar döneminden devamını alıp da geçemediği dersi olan ve üç ders sınavına girerek mezun olabilecek durumdaki öğrenciler de dâhil olmak üzere bir defaya mahsus en fazla ilave iki ders, ilgili yönetim kurulu kararı ile verilebilir.

S: Derslere devam zorunluluğu var mı?

C: Öğrenciler derslere ve ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Devamla ilgili sınırlar, fakülte/yüksekokulların ilgili kurulları tarafından teorik derslerde % 60 - %80, uygulamalı teorik dersler ile uygulama derslerinde de %70 - %90 aralığında olacak şekilde belirlenir ve akademik yıl başlamadan önce duyurulur

S: Devamsızlıktan kalan öğrenci final ve bütünleme sınavına girebilir mi?

C: Devamsız sayılan öğrenciler o derse ait yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan ve/veya yaz döneminde alınan dersler için bütünleme sınavı hakkı verilmez.

S: Devamsızlıktan kalan öğrenci o dersi yaz okulunda alabilir mi?

C:Evet

S: Yeni kayıt yaptıran öğrenciler daha önce başarılı olduğu derslerden muaf olabilir mi?

C: Üniversitemizin ilgili programlarına duyurularda belirtilen tarihlerde kayıt yaptırdıktan sonra PUSULA Bilgi Sisteminden yine duyurularda belirtilen tarihlerde muafiyet başvurusunda bulunarak daha önce aldığınız ve yeni kayıt yaptırdığınız programdaki derslere eşdeğer dersleri belirttikten sonra ilgili fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile muaf olabilirsiniz. Üniversitemizde eşdeğerlik, muafiyet ve intibak işlemleri ile ilgili mevzuatlara https://www.pau.edu.tr/pau/tr/mevzuat bağlantısından ulaşabilirsiniz.

S: Daha önce aldığım dersleri tekrar edebilir miyim?

C: Geçer not alınan bir ders tekrar alınmaz.

S: Hangi sınavların mazeretleri vardır? Hangilerinin yoktur?

C: Mazeretleri kabul edilen öğrencilere ara ve yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınav hakkı verilir. Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremezler, girenlerin de sınavı geçersiz sayılır. Bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez. Geçerli olan mazeretler için Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları Yönergesine bakınız.

S: Üç ders sınavı hakkında bilgi verir misiniz?

C: Üç ders sınavına devam koşulunu ve diğer önkoşulları yerine getirmek şartıyla;

a) Mezuniyet için gerekli not ortalamasını sağladığı halde staj ve iş yeri eğitimi hariç en fazla başarısız üç dersi bulunan,

b) Staj ve iş yeri eğitimi hariç en fazla başarısız üç dersi bulunan ve üç ders sınavları sonucunda mezuniyet için gerekli not ortalamasını sağlayabilecek durumda olan,

c) Tüm derslerden geçer not/koşullu geçer not aldığı halde gerekli akademik ortalamayı sağlayamayan ancak üç ders sınavları sonucunda mezuniyet için gerekli not ortalamasını sağlayabilecek,

öğrenciler başvurabilir.

d) Üç ders sınavı sonucunda mezuniyet için gerekli not ortalamasını sağlayamayacak öğrenciler üç ders sınavına giremez.

e) Öğrenciler, üç ders sınav hakkını aynı sınav döneminde kullanmak zorundadır. Daha önce tek ders sınavından yararlanan öğrenciler üç ders sınav hakkından yararlanamaz.

S: Bütünleme sınavı nedir? Kimler yararlanabilir?

C: Bütünleme sınavı, başarısız olunan veya koşullu geçilen dersler için yarıyıl/dönem sonu sınavlarından sonra yapılan sınavdır. Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan ve/veya yaz döneminde alınan dersler için bütünleme sınavı hakkı verilmez.

S: Kendi isteğim ile nasıl kaydımı sildirebilirim?  

C: Kendi isteğiyle kayıt silme işlemi, öğrenci tarafından PUSULA Bilgi sistemi üzerinden veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak müracaat edilmesi ile gerçekleştirilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakları sona erer. Bu öğrenciler Üniversiteye dönmek isterlerse, yeni başvuran öğrencilerle aynı işleme tabi tutulurlar.

S: Kayıt dondurma işlemini nasıl ve hangi durumlarda yapabilirim?

C: Öğrenci PAÜ Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları Yönergesinin ilgili maddelerinde belirtilen sebepler nedeniyle (belgelendirmek  koşulu ile) ve ilgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer sebepler nedeniyle kayıt dondurma başvurusunda bulunabilirler. Yeni kayıt (ilk) olan öğrenciler, üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra kayıt dondurma başvurusunda bulunabilirler. Öğrenim süresi boyunca en fazla iki yarıyıl kayıt dondurma yapabilirsiniz. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için, ilgili bölüm başkanlığına gerekçeleri ve ispatlayıcı belgelerle birlikte dilekçe ile başvurması gerekir.

S: Ara sınav programı ne zaman duyurulur?

C: Önlisans ve lisans öğrencilerinin tüm derslerinin ara sınav tarihleri ilgili akademik birim tarafından internet sayfasından duyurulur.

S: Final (dönem sonu sınavları) sınav programı ne zaman duyurulur?

C: Önlisans ve lisans öğrencilerinin final (dönem sonu sınavları) sınav tarihleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Sınav programı ilgili akademik birim tarafından internet sayfasından duyurulur.

S: Ders Programları ne zaman duyurulur?

C: Önlisans ve lisans öğrencileri ders programlarını kayıt yenileme (ders kaydı) işleminden sonra Pusula Bilgi Sisteminden öğrenebilirler.

S: Üniversitenizde azami öğrenim süresi ne kadardır?

C: Üniversitemizde azami öğrenim süresi; 2 yıllık önlisans programları için 4 yıl, 4 yıllık lisans programları için 7 yıl, 5 yıllık lisans programları için 8 yıl ve 6 yıllık lisans programları için 9 yıldır.

YAZ ÖĞRETİMİ

S: Yaz Dönemi (okulu) takvimi ne zaman belirlenir?

C: Önlisans ve lisans öğrencileri için yaz dönemi (okulu) takvimi, akademik takvimde belirtilir https://www.pau.edu.tr/oidb/tr/sayfa/akademik-takvim-3

S: Yaz Döneminde kaç kredilik  ders alabilirim?

C: Önlisans ve lisans öğrencileri için yaz döneminde bir öğrenci haftada toplam 30 saati geçmemek koşuluyla en fazla 4 derse kayıt yaptırabilir.

S: Yaz Döneminde devam zorunluluğu var mıdır?

C: PAÜ Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin  9’uncu maddesi gereğince, Yaz öğretiminde derslere devam zorunludur. Teorik derslerde ve uygulamalı teorik derslerde % 70, uygulama derslerinde % 80 devam zorunluluğu aranır. Daha önce devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile bu durum o dersin devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

S: Yaz Dönemi süresi ne kadardır?

C: Önlisans ve lisans öğrencileri için yaz dönemi süresi yaz okulu takviminde belirlenir. Yarıyıl/yılsonu sınav günleri bu süreye dahil değildir. 

S:Yaz döneminde hangi dersler açılacaktır?

C: Önlisans ve lisans öğrencileri için yaz döneminde açılması öngörülen dersler; tercihen dersi güz/bahar yarıyılında vermiş olan öğretim elemanının isteği, ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Belirlenen dersler, yaz dönemi akademik takviminde belirtilen tarihlerde ilan edilir.

S: Yaz döneminde üstten ders alabilir miyim?

C: Öğrenciler yaz döneminde üst yarıyıllardan da ders alabilirler. 

S: Yaz döneminde açılan dersi yeteri kadar öğrenci almaz ise ders kapanır mı?

C: Önlisans ve lisans öğrencileri için güz ya da bahar yarıyıllarında açılan bir dersin yaz döneminde açılabilmesi için en az yirmi öğrencinin kayıt yaptırması şartı aranır.

S: Yaz döneminde farklı bir üniversiteden ders alabilir miyim?

C: Önlisans ve lisans öğrencileri, PAÜ Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde belirtilen sınırlamalar içinde kalmak koşuluyla, diğer üniversitelerde yaz döneminde açılan dersleri de alabilirler. Ancak, öğrencilerin diğer üniversitelerden ders alabilmeleri için bağlı olunan bölüm/program başkanlıklarına yaz dönemi ders başlangıcından önce başvurmaları gerekir. Öğrencilerin başvurularının bölüm/program kurulları önerisi ve ilgili yönetim kurullarınca her yıl yaz dönemi ders başlangıcından önce onaylanmış olması gerekir.

S: Üniversitede farklı bir programdan ders alabilir miyim?

C: Önlisans ve lisans öğrencileri yaz döneminde almak istediği dersi, üniversite içinde başka bir bölüm/programdan alabilir. Ancak diğer bölüm/programdan alınacak dersin içerik, kredi ve saat ölçütlerinin öğrencinin kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu tarafından önceden kabul edilmesi gerekir.

S: Yaz okulunda ücret iadesi yapılır mı?

C: Yaz döneminde açılmayan veya kayıtlı öğrencisi sayısı yetersiz olduğu için kapatılan derslerin ücretleri öğrencilere iade edilir.


 

ÖĞRENCİ BİLGİ TALEPLERİ VE İLGİLİ BELGELER

S: Öğrenci belgesi ve öğrenci not durum çizelgesini nasıl alabilirim?

C: E-Devlet üzerinden öğrenci belgenizi ve öğrenci not durum çizelgenizi alabilirsiniz. E-Devletten alınan belgeler için ayrıca imza ve mühre gerek yoktur. Ayrıca akademik biriminizin öğrenci işlerine başvurarak da belgelerinizi alabilirsiniz. Şahsen başvurma imkânı bulunmayan öğrenciler belge talebi ve teslimini bir başkası aracılığıyla yapabilir. Bunun için vekil/vasi tayin edilen kişinin; belgeyi alacak kişinin dilekçesi, noter vekaleti/vasi belgesi, kimlik fotokopisi ile ilgili akademik birim öğrenci işlerine başvurması gerekir.

S: Almış olduğum derslerin içeriğini nasıl temin edebilirim?

C: Üniversitemizde almış olduğunuz derslerin içeriklerine https://ebs.pusula.pau.edu.tr/BilgiGoster/DereceProgram.aspx?Ing=1 bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.

S: Disiplin durumunu gösterir belgeyi nasıl alabilirim?

C: Öğrencilerin disiplin durumu öğrencilerin not durum çizelgelerinde yer almaktadır. Disiplin durumu için ayrıca belge düzenlenmemektedir.

S: Öğrenci Kimliği almak için ne yapmalıyım?

C: Üniversitemize kayıt yaptıran tüm öğrenciler, öğrenci kimlik kartını akademik birimlerinden teslim alabilirler.

S: Üniversiteye ilk kez kayıt yaptırıldığında verilen öğrenci kimlik kartı bütün öğrenim süresince geçerli midir?

C: Öğrenci kimlik kartını değiştirmeden, her eğitim yılı başlangıcında 1 yıl geçerli olan bandrolü ilgili akademik birimlerden almak koşuluyla öğrenci kimlik kartınızı öğrenim süresi boyunca kullanabilirsiniz. 

S:Öğrenci kimlik kartı ne işe yaramaktadır?

C: Öğrencilerimize dağıtılan öğrenci kimlik kartları; merkezi kütüphaneye girmek, kitap ödünç alıp teslim etmek, üniversitemize bağlı birimlere giriş yapabilmek vb. için kullanılır. Ayrıca tanıtma işlemi yapılarak, Denizli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma kartı olarak da kullanılabilmektedir.

S: Öğrenci kimliğimi kaybettim ne yapmam gerekir?

C: Önlisans ve lisans öğrencileri Pusula Bilgi Sistemine girerek Öğrenci Bilgi Sistemi/Öğrenci İşlemler Menü/Talep Belgeleri/Talep Belgesi Türü seçeneği içinden Öğrenci Kartı İstek Belgesi ve Kart Kayıp Zayi Bildirim Belgesi çıkartması ve Üniversite Halk Bankası 1463 Şube 06000258 numaralı hesabına (100 TL) yatırması gerekmektedir. Belgeler ve banka dekontu ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız gerekmektedir. Lisansüstü öğrencilerimizin enstitü öğrenci işlerine başvurmaları gerekmektedir. 

S: İsim/soy isim değişikliğim oldu. Ne yapmam gerekiyor?

C: Bu tür değişikliklerde Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına durumunuzu belgeleyen evraklar ve dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.   

S: Adres ve/veya telefon bilgilerimin değişmesi durumunda ne yapmalıyım?

C: Öğrencilerimizle ilgili kişisel bilgiler (Yazışma adresi, ev adresi, telefon bilgileri, acil durumlarda aranacak kişi ile ilgili bilgiler vb.) üniversiteye ilk kayıt sırasında yaptıkları anketle sisteme aktarılır. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olursa Pusula Bilgi Sisteminden giriş yaparak değişikliği yapabilirsiniz.

S: Öğrenci şifremi unuttum ne gibi işlem yapmalıyım?

C: Pusula Bilgi Sistemi giriş ekranında “şifrenizi mi unuttunuz” bağlantısını kullanarak sıfırlayabilirsiniz. Ayrıca “e-Devlet ile giriş” seçeneğini kullanarak giriş yaptıktan sonra kendiniz yeni bir şifre belirleyebilirsiniz.

S:Üniversiteniz kampüsünden kablosuz internet ağına nasıl bağlanabilirim?

C: https://www.pau.edu.tr/eduroam/tr adresinden gerekli bilgileri alabilirsiniz.

 

DİPLOMA-DİPLOMA EKİ İŞLEMLERİ

S: Mezun oldum. Diplomamı nasıl alabilirim?

C: 2017 Haziran sonrası mezun olan öğrencilerimiz, Pusula Bilgi Sistemi üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemi mezuniyet ilişik kesme işlemini yaptıktan sonra Öğrenci Bilgi Sisteminden mezun anketini doldurup, ilgili akademik birimine başvurarak (şahsen/noter onaylı vekâletin aslı/vasi belgesinin aslı ile) nüfus cüzdanı/kimlik kartı/yabancı uyruklular için yabancı uyruklu kimlik kartı karşılığında diplomalarını alabilirler.

2017 Haziran öncesi mezun olan öğrencilerimiz, Pusula Bilgi Sistemi üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemi mezuniyet ilişik kesme işlemini yaptıktan sonra Öğrenci Bilgi Sisteminden mezun anketini doldurup, diplomalarını Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından (şahsen/noter onaylı vekâletin aslı/vasi belgesinin aslı ile) nüfus cüzdanı/kimlik kartı/yabancı uyruklular için yabancı uyruklu kimlik kartı karşılığında alabilirler. Daha önce Geçici Mezuniyet Belgesini teslim alanların diplomayı almaya geldiklerinde bu belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.  

S: Diplomamı kaybettim (zayi oldu). Yeni diplomamı nasıl alabilirim?

C: Diplomasını kaybedenlere 2. Nüsha diploma düzenlenir. Konu ile ilgili yapmanız gerekenler için mevzuat sayfamızdaki Pamukkale Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesi ve Teslimine İlişkin Yönergeyi inceleyiniz.

S: Üniversiteye kayıt sırasında verdiğim lise diplomamı nasıl alabilirim?

C: Lise diplomanızı Üniversitemiz Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (şahsen/noter onaylı vekâletin aslı/vasi belgesinin aslı ile) başvurarak nüfus cüzdanı/kimlik kartı/yabancı uyruklular için yabancı uyruklu kimlik kartı karşılığında alabilirsiniz.

S: “Diploma Eki” mi nasıl alabilirim?

C: Diplomanızla birlikte Diploma Ekiniz teslim edilmektedir.

 

YÖNETMELİK/YÖNERGE

S: Yönetmelik ve yönergelere nereden erişebilirim?

C: Üniversitemizin internet sayfası mevzuat kısmından (https://www.pau.edu.tr/pau/tr/mevzuat) güncel tüm yönetmelik ve yönergelere ulaşabilirsiniz.

S: Yönetmelik ve yönergelerde takıldığım hususları kime sormam gerekiyor?

C: Sizi ilgilendiren mevzuat için; öncelikle danışmanınıza, yoksa akademik birimdeki bölüm sekreterliğine oda olmazsa birim öğrenci işlerinden bilgi alabilirsiniz.

S: Lisansüstü yönetmeliği hükümleri ve uygulamalar konusunda takıldığımız bir husus olursa nereden bilgi alabiliriz?

C: Öncelikle danışmanınızdan veya ilgili enstitü öğrenci işlerinden bilgi alabilirsiniz.

 

DİĞER

S: Af kapsamında nasıl müracaat edebilirim ve müracaatta neler istenmektedir?

C: Çıkan affın kapsamına göre müracaat tarihleri ve istenen belgeler Üniversitemizin internet sayfasında ilan edilmektedir.

S: Hazırlık sınıfı hakkında bilgiyi nereden alabilirim?

C: PAÜ Yabancı Diller Yüksekokulundan bilgi alabilirsiniz.

S: Yandal ve Çift anadal hakkında bilgi alabilir miyim?

C: Yandal programı, bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, Pamukkale Üniversitesi içinde belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır.

Çift anadal programı, başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır. 

S: Çift anadal programına ne zaman başvuru yapabilirim?

C: Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Başvuru tarihleri için akademik takvimi inceleyiniz.

S: Çift anadal programına başvurabilmek için akademik ortalamamın kaç olması gerekir?

C: Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 2.75 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

S: Yandal programına ne zaman başvuru yapabilirim?

C: Öğrenci yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.

S: Çift yandal programına başvurabilmek için akademik ortalamamın kaç olması gerekir?

C: Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki anadal programındaki akademik not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.75 olması gerekir.

S: Alanımda staj yapmak için nereden izin almalıyım?

C: İlgili akademik birimde bulunan staj komisyonlarından izin almanız gerekmektedir.

S: Müfredatlarla ilgili sorunlarımızı nereden çözebiliriz?

C: İlgili bölüm sekreterliği veya ilgili akademik biriminize başvurarak çözebilirsiniz.

S: Danışman hocama ve ders hocama nasıl ulaşabilirim, görüşebilirim?

C: İlgili akademik birimdeki bölüm sekreterliğine veya birim yetkililerine sorarak ulaşabilirsiniz.

S: Harçsız pasaport almak için ne yapmam gerekiyor?

C: Bilimsel, sosyal, kültürel ve spor etkinliklere katılmak veya eğitim amacıyla yurtdışına çıkış yapacak öğrencilere harçsız pasaport işlemleri için evrak düzenlenir. Harçsız pasaport işlemlerine başvuru için başvuru dilekçesi ve ekine kabul mektubu eklenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.