Öğrenci İşleri Daire Başkanı Görev Tanımı

Başkanlık Sekretarya Personeli Görev Tanımı

Eğitim Öğretim Şube Müdürleri Görev Tanımı

Eğitim Öğretim Şefi Görev Tanımı

Arşiv Personeli Görev Tanımı

Web-İstatistik Personeli Görev Tanımı

Burs İşlemleri Personeli Görev Tanımı

Diploma Birimi Personeli Görev Tanımı

Diploma Teknik Hizmetler Birimi Personeli Görev Tanımı

Harç Birimi Personeli Görev Tanımı

Öğrenci İşleri Banko Personeli Görev Tanımı

Taşınır Kayıt Kontrol Personeli Görev Tanımı

Çağrı Merkezi Personeli Görev Tanımı

Eğitim Komisyonu Sekretarya Personeli Görev Tanımı