YÖNETİM

 

Dr. Öğr. Üyesi

   Ömür Kaya KALKAN

    DAİRE BAŞKAN VEKİLİ