.

FAKÜLTE HAKKINDA

GENEL BİLGİLER

 

Pamukkale Üniversitesinin 03/07/1992 tarih ve 3837 sayılı kuruluş yasasında öngörülen teşkilat yapısında yer alan Fakültemiz 26/02/1993 tarihinde İşletme ve 21/03/1994 tarihinde İktisat Bölümü ile eğitim öğretime başlamıştır.

Zaman içinde yeni bölüm ve programların açılması ile şu anda fakültemizde sekiz (8) bölüm altında on (10) normal öğretim ve sekiz (8) ikinci öğretim olmak üzere toplam on sekiz (18) program altında lisans düzeyinde eğitim öğretim devam etmektedir.

           

Fakültemiz bünyesindeki İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümlerinin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde altı (6) Anabilim Dalında yüksek lisans programlarının yanında, İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye ve Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümlerinde doktora programı yürütülmektedir.

 

Fakültemiz Kınıklı Yerleşkesinde yer almakta olup A-B-C Blok olmak üzere üç binada eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir. A Blok kapalı alanı 9.800 m², B Blok kapalı alanı 5.000 m² ve C Blok kapalı alanı 5.000 m² dir. Açık ve yeşil alanların toplamı 15000 m² yi bulmaktadır.

Fakülte bünyesinde öğrenciler modern, teknolojik donanımı olan dersliklerde eğitim öğretim görmektedirler. Ortalama altmış (60)’ar adet son sistem bilgisayarı olan dört (4) adet bilgisayar laboratuvarı, otuz beş (35) adet bilgisayarı olan bir (1) adet finans laboratuvarı, üç yüz (300) ve yüz yetmiş beş (175) kişilik iki (2) konferans salonu, otuz altı (36) adet yetmiş yedi (77) kişi ve üzeri derslik, beş (5) adet maksimum yetmiş dört (74) kişilik derslik, 20.000 m² kapalı alan, 15.000 m² fakülteye ait yeşil alan mevcuttur. Şehirle iç içe, barınma imkânları çok elverişli olan modern bir fakültedir.