Aysun YAZIR

           Personel Yazı İşleri

            Tel: 296 26 76

E-posta: ayazir@pau.edu.tr

   

Selami BABAOĞLU

Personel Yazı İşleri

Tel: 296 27 66

E-posta: sbabaoglu@pau.edu.tr