ETKİNLİKLER

GÜNCEL ETKİNLİKLER

Haberler

 

Mentorluk Programı Nedir?

Sektör deneyimine sahip kariyer sahibi kişilerin öğrencilerle görüşerek iş hayatıyla ilgili tecrübelerini paylaştığı bir süreçtir.

Mentorluk Programı İşleyiş Süreci Nasıldır?

1. Mentor adaylarının belirlenmesiyle birlikte mentorlardan alınan kapsamlı bir özgeçmiş ve bir adet fotoğraf Mentorluk Sistemine eklenir (Bu işlem komisyon tarafından gerçekleştirilir).

2. Mentorluk Sistemi önceden duyurulmuş tarih ve saatte öğrencilere açılır. Programa katılmak isteyen ve katılım şartlarını sağlamış öğrenciler sistem üzerinden tercih ettikleri mentoru seçerek kayıt yaptırırlar. Mentor kontenjanları sınırlıdır.

3. Mentorluk programı kapsamında gerçekleştirilen görüşme sayısının en az 3 olması beklenir. İlk görüşme tarihi ve yeri Mentorların uygunluk durumuna göre belirlenir ve öğrencilere mentorluk komisyonu tarafından duyurulur. Sonraki görüşme tarihleri mentor ve öğrenciler arasında ortak belirlenir.

4. Mentor ve öğrenciler arasında gerçekleşecek iletişim tarafların uygun gördüğü bir kanal üzerinden gerçekleştirilir. (e-mail, whatsapp, telefon, vb.)

5. Mentorluk komisyonu görüşmelerle ilgili fotoğraf talep edebilir ve bu fotoğrafları gerekli gördüğü durumlarda sosyal medya ve web sitelerinde kullanabilir.

Amaçlar ve Beklenen Çıktılar

Mentorluk programına katılım sağlayan öğrencilerin beklentileri aşağıdaki gibidir:

1. İş hayatıyla ilgili fikir edinme ve bakış açısı kazanma

2. Kariyer bağlantıları kurma

3. İstihdam oranlarında artış yakalama

Mentorluk Sürecinde Konu Önerileri

Programa Mentor olarak katkı sunacak kişiler için konu önerileri aşağıdaki gibidir.

1. İş ve sosyal hayatla ilgili kişisel tecrübelerin aktarılması

2. Doğru meslek seçimi ve kariyer planlama ile ilgili bilgi ve tecrübelerin aktarılması, karşılaşılan zorlukların üstesinden gelme ve mücadeleyi sağlayan motivasyonların paylaşılması

3. Hayatın risklerden oluştuğunu, başarısızlıkların bir engelden çok bir sonraki adım için basamak olduğunun katılımcılılara aktarılması

4. Mentorun uzmanlık alanıyla ilgili deneyimlerini paylaşması (Girişimcilik, proje desteği, risk sermayesi, kamu kurumlarında kariyer, bürokrasi, iş ve sosyal hayatta etik, liyakat, emek, …)

5. İstihdam sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve kariyer planlama

Menü