Fakültemizin tüm bölümlerindefakülte içi ve dışı bölümlerden gelecek öğrenciler için Çift Anadal ve Yandal programları mevcuttur. Başvuru detayları ve dilekçe aşağıda yer almaktadır.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

ÇİFT ANADAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ

Amaç

Madde1 - (1) Çift anadal programının amacı, Pamukkale Üniversitesi lisans programlarına kayıtlı olup, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir anadal da lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Çift Anadal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 5 - (1) Çift anadal programına başvurular belirlenen tarihte başvuru formu ve not durum çizelgesi ile ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır.

(2) Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

(3) Öğrencinin başka bir çift anadal programına kayıt yaptırmamış olması gerekir. Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz.

(4) Çift anadal programına başvurabilmek için ilk iki va da dört yarıyıldaki derslerin tamamının başarılmış olması, başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20'sinde bulunması gerekir.

(5) Öğrenci çift anadal ikinci lisans programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç beşinci döneminde başvurabilir.

(6) Başvuran sayısının Senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, akademik not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Akademik not ortalamasının eşit olması durumunda öğrencinin anadal programına yerleştiği yıla ait LYS puanı göz önüne alınır.

(7) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(8) İlgili bölüm tarafından başvurusu uygun görülen öğrencinin kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi üzerine bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

PAÜ Çift Anadal Lisans Programı Yönergesinin detayları için tıklayınız.

Yan Dal/Çift Anadal Başvuru işlemlerinin iş akış şeması için tıklayınız.

 

Bölüm/Anabilim Dalı

Çift Anadal

Öğrenci kabul edilecek Bölüm/Anabilim Dalı

Yan Dal

Öğrenci kabul edilecek Bölüm/Anabilim Dalı

İşletme

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

İngilizce İşletme* (%100 İngilizce)

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

İktisat

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

İngilizce İktisat(%100 İngilizce)

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 • Mevcut Değil
 • Tüm Lisans Bölümleri

Maliye

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

Ekonometri

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

Uluslararası Ticaret ve Finansman(%30 İngilizce)

 • Tüm Lisans Bölümleri
 • Tüm Lisans Bölümleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

 • Mevcut Değil
 • Tüm İİBF Bölümleri
 • Bilgisayar Mühendisliği

* Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara, yeterlik sınavını başarmış veya zorunlu hazırlık sınıfından başarılı olmuş/sayılmış öğrenciler kabul edilir.