Birim Kalite Komitesi Toplantısı 2021 1                             Birim Kalite Komitesi Toplantısı 2022 1  

                               

 

 Kalite Komite Üyesinin Adı Soyadı  Görev Ünvanı  KK İçerisindeki Görevi    Seçilme Tarihi 
 Prof.Dr. Fatih DEYNELİ

 Dekan Yardımcısı

 Kaliteden Sorumlu Dek.Yrd.

 09.07.2021

 Nejla YÜKSEL

 Fakülte Sekreteri

 Üye  09.07.2021

 Dr.Öğr.Üyesi Hatice ÇOBAN KUMBALI

 Yönetim Kurulu Üyesi

 Üye

 09.07.2021

 Doç.Dr. Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ

 Akademik Personel

 Üye

 09.07.2021

 Hatice Sibel EROL YILMAZ

 İdari Personel

 Üye

 09.07.2021

 Hasan OLGUN

 Öğrenci Temsilcisi

 Üye

 09.07.2021