MENTORLUK KOMİSYONU 2023-2024

Arş. Gör. Melek CIBIR

Arş. Gör. Günsenin ALTINKAYNAK

Arş. Gör. Gizem KÖSLÜ

Tel: +90 258 296 27 89

Tel: +90 258 296 38 51

Tel: +90 258 296 27 20

                                                                                                                                

       E-posta: mentoriibf@pau.edu.tr

Menü