Gülsüm GÜLER

Dekan Sekreteri

Tel: 296 26 52

E-posta: ugguler@pau.edu.tr

 

 

 

   
   
 
   
 

Aysel ÖZKAN

     Maliye - Ekonometri 

 Bölüm Sekreteri

 Tel: 296 27 65

  E-posta: aozkan@pau.edu.tr

   

Cavide BİÇER

Çalışma Ekonomisi ve

Endüstri İlişkileri

Bölüm Sekreteri

Tel: 296 28 09

E-posta: cbicer@pau.edu.tr

 

 

 


         
 

 Mehmet Ali ALPER

      İşletme Bölüm Sekreteri

   Tel: 296 26 57

    E-posta: malper@pau.edu.tr

 

Mehmet Ali YÜKSEL

İktisat (Türkçe ve İngilizce)

Bölüm Sekreteri

Tel: 296 26 58

E-posta: mayuksel@pau.edu.tr

 
 

 

 

 

         

 

 

Mustafa ÇAY

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bölüm Sekreteri

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Bölüm Sekreteri

Tel: 296 2825

E-posta: mcay@pau.edu.tr

 

Vedat ÖZTAŞ

   Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölüm Sekreteri

Tel: 296 26 56

      E-posta: voztas@pau.edu.tr