Aysel ÖZKAN

     Maliye - Ekonometri 

 Bölüm Sekreteri

 Tel: 296 27 65

  E-posta: aozkan@pau.edu.tr

   

Cavide BİÇER

Çalışma Ekonomisi ve

Endüstri İlişkileri

Bölüm Sekreteri

Tel: 296 28 09

E-posta: cbicer@pau.edu.tr

 

 

 


         
                                      

Azize EKMEKCİ

İşletme

Bölüm Sekreteri

Tel: 296 26 57

E-posta: aekmekci@pau.edu.tr


 

Mehmet Ali YÜKSEL

Ekonomi

Bölüm Sekreteri

Tel: 296 26 58

E-posta: mayuksel@pau.edu.tr

 
 

 

 

 

         

 

 

Mustafa ÇAY

Yönetim Bilişim Sistemleri

Bölüm Sekreteri

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Bölüm Sekreteri

Tel: 296 2825

E-posta: mcay@pau.edu.tr

 

Vedat ÖZTAŞ

   Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölüm Sekreteri

Tel: 296 26 56

      E-posta: voztas@pau.edu.tr