İşletme Bölümü

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı


 Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

  feroglu@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 60

   
 Prof. Dr. Sebahat BAYRAK KÖK

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

  sbayrak@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 61

   

 

 Prof. Dr. Ayşe İRMİŞ

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

  airmis@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 62

   
   

 Prof. Dr. Celalettin SERİNKAN

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

  cserinkan@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 83

   
   

 Doç. Dr. İbrahim DURAK

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

  idurak@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 84
   
 Doç. Dr. Esin BARUTÇU

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

  esahin@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 82

   
  Doç. Dr. Zübeyir BAĞCI

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

   zbagci@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 91

   
 Dr. Öğr. Ü. Yeliz MOHAN BURSALI

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

   ybursali@pau.edu.tr

   +90 258 296 28 36

   
 Arş. Gör. Mehtap SARIKAYA

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

   mehtaps@pau.edu.tr

   +90 258 296 28 39

   
 Arş. Gör. Hatice ÇOBAN

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

   haticecoban@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 49

   
 Arş. Gör. Esvet MERT

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

   emert@pau.edu.tr

   +90 258 296 -- --

   

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı


   
    Doç. Dr. Hafize MEDER ÇAKIR

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

   hmeder@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 79

   
   Doç. Dr. Dündar KÖK

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

   dkok@pau.edu.tr

   +90 258 296 28 13

   
    Doç. Dr. Ender COŞKUN

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

   enderc@pau.edu.tr

   +90 258 296 28 14

   
   Dr. Öğr. Ü. Osman Barlas BURSALI

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

   obbur@pau.edu.tr

   +90 258 296 28 12

   
    Dr. Öğr. Ü. Umut UYAR

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

   uuyar@pau.edu.tr

   +90 258 296 28 30

   
   Dr. Öğr. Ü. Mehmet UTKU

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

   mutku@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 90

   
 Arş. Gör. Habib KÜÇÜKŞAHİN

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

   hkucuksahin@pau.edu.tr

   +90 258 296 28 37

   

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı


   

 Prof. Dr. Süleyman BARUTÇU

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

   sbarutcu@pau.edu.tr

   +90 258 296 27 02

   

 Prof. Dr. Halil SAVAŞ

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

   hsavas@pau.edu.tr

   +90 258 296 27 00

   

 Doç. Dr. Duygu KOÇOĞLU

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

   dkocoglu@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 86

   
   

 Dr. Öğr. Ü. Mustafa BAYHAN

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

   mbayhan@pau.edu.tr

   +90 258 296 27 04

   

 Dr. Öğr. Ü. Mevhibe AY TÜRKMEN

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

   mturkmen@pau.edu.tr

   +90 258 296 27 57

   

 Arş. Gör. M. Atahan YILMAZ

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

   matahany@pau.edu.tr

   +90 258 296 28 35

   
 Arş. Gör. Zinnet KARAKAŞ

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

   zkarakas@pau.edu.tr

   +90 258 296 -- --

   
 Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

 Prof. Dr. İrfan ERTUĞRUL

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

   iertugrul@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 74

   

 Doç. Dr. Arzu ORGAN

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

   aorgan@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 89

   
   

 Doç. Dr. Esra AYTAÇ ADALI

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

   eaytac@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 98

   

 Doç. Dr. Ayşegül TUŞ IŞIK

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

   atus@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 97

   

 Doç. Dr. Nilsen KUNDAKCI

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

   nilsenk@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 99

   

 Arş. Gör. Tayfun ÖZTAŞ

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

   toztas@pau.edu.tr

   +90 258 296 27 10

   
   

 Arş. Gör. Abdullah ÖZÇİL

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

   aozcil@pau.edu.tr

   ...

   

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı


 Dr. Öğr. Ü. Yasin ULUSOY

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

   yulusoy@pau.edu.tr

   +90 258 296 26 95