TÜBİTAK 1001 PROJELER

Yıl

Projenin Adı

Projenin Yürütücüsü

Araştırmacılar

Bursiyerler

2022 - Devam Ediyor

Dijital Pazarlamada Yapısal Modellerin Kalbine Yerleşen Güven Faktörünün İtici Gücü

Prof. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Çetin KALBURAN

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan AYDIN

Şeyda GÜRKAYNAK GÜRBÜZER

Fatımanur OVAZ

2015 - 2018

Türkiye'nin Cevaplama Tarzı Profiline Dayalı Ölçek Çalışmaları

Prof. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU

Prof. Dr. Ahmet BARDAKÇI

Dr. Öğr. Üyesi Andım Oben BALCE

Dr. Öğr. Üyesi Çetin KALBURAN

Tuğçe AKSOY ERKATRANCI

Şeyda GÜRKAYNAK GÜRBÜZER

 

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023 yılı 1. Dönem Çağrısı Destek Hakkı Kazanan Projeler

Öğrenci

Danışman

Bölümü

Proje

Sinem Annunnaki Çakır

Gamze Kargın Akkoç

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Teknoloji ve Emek İlişkisini Ütopik ve Distopik Romanlardan Anlamak

Emre Us

Gamze Kargın Akkoç

Uluslararası Ticaret ve Finansman

18-25 Yaş Arası Pamukkale Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğrencilerinin Dijital Tüketim ve E-Ticaret Davranışları

Elif Yağmur Erdoğan

Uğur Akkoç

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Öğrenci Odaklı Karbon ve Su Ayak İzi Ölçümü ve Analizi: Pamukkale Üniversitesi İ.İ.B.F. Örneği

Şevki Mert Zeycan

Uğur Akkoç

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Avrupa Karbon Emisyonu Piyasası ve Karbon Fiyatlarının Analizi

Mine Kılıç

Nigar Değirmenci

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Sosyal Medyada Sosyal Endişe ve Siyasal Katılım

İrem Gönül ve Çağla Geçici

Sinem Güler Kangallı Uyar

Ekonometri

Paris İklim Anlaşmasının Sürdürülebilir Olmayan Firmaların Piyasa Değerine Etkisi: Farkların Farkı Analizi

Menü