Dergiler

 

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi
Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies

Editör Doç. Dr. Onur KULAÇ

 

Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi
Pamukkale University Journal of Business Research

Editör Prof.Dr.Celaletdin SERİNKAN

 

İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi 
Journal of Internet Applications and Management

Editör Prof.Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu


Menü