İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dergiler

 

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi

Editör Prof.Dr. Sevcan GÜNEŞ

 

Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi

Editör Prof.Dr.Celaletdin SERİNKAN

 

İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi

Editör Prof.Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu