Dergiler

 

Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi

Editör Prof.Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu

 

Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi

Editör Prof.Dr. Ayşe İrmiş

 

İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi

Editör Prof.Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu