Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ

    Bölüm Başkanı
    Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı
    Enstitü Anabilim Dalı Başkanı
 

 • İş Hukuku
 • Sosyal Güvenlik
 • Sosyal Politika
 • Çalışma Ekonomisi
 

 • Akademik Teşvik İnceleme Komisyonu
 • Program Öz Değerlendirme Komisyonu
Prof. Dr. Handan KUMAŞ

 

 • Çalışma Ekonomisi
 • İşsizlik ve İstihdam
 • İşgücü Piyasası
 

 • Staj-Burs Komisyonu
 • Müfredat Komisyonu
 • Engelli Komisyonu
Doç. Dr. Nagihan DURUSOY ÖZTEPE


 

 • Yaşlanma ve Sosyal Politika
 • Dezavantajlı Gruplar
 • Sosyal Güvenlik
 

 • Not İnceleme Komisyonu
 • Staj-Burs Komisyonu
Doç. Dr. Hakan TOPATEŞ

    Bölüm Başkan Yardımcısı
 

 • Çalışma Sosyolojisi
 • Endüstri İlişkileri
 • Sosyal Politika

 • Mezuniyet Komisyonu
 • Af-Azami Süreyi Aşan Öğrenciler Komisyonu
 • Akademik Teşvik İnceleme Komisyonu
Arş. Gör. Dr. Hacer Vildan YAVUZ


 

 • Çalışma Ekonomisi
 • İşsizlik ve İstihdam
 • İşgücü Piyasası

 • Eşdeğerlik-Muafiyet ve İntibak Komisyonu
 • Ders Giriş ve Sınav Hazırlama Komisyonu
 • Mezuniyet Komisyonu
 • Engelli Komisyonu
 • DYS Faaliyet Bilgi Sistemi Veri Girişi Sorumlusu
Doç. Dr. Nursel DURMAZ BODUR

    İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı
 

 • Sosyal Güvenlik
 • Toplumsal Cinsiyet
 • Sosyal Politika
 • Yoksulluk
 • Göçmen Emeği
 

 • Eşdeğerlik-Muafiyet ve İntibak Komisyonu
 • Staj-Burs Komisyonu
 • Müfredat Komisyonu
Arş. Gör. Erkan KIDAK 


 

 • Emek Tarihi
 • Sendikacılık
 • Endüstri İlişkileri
 • Toplu İş Hukuku
 

 • Eşdeğerlik-Muafiyet ve İntibak Komisyonu
 • Ders Giriş ve Sınav Hazırlama Komisyonu
 • Web Sayfası Komisyonu
 • Program Öz Değerlendirme Komisyonu
 • Engelli Komisyonu
 • Akademik Faaliyetler Sorumlusu
Prof. Dr. Kamil ORHAN

    Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı
 

 • Çalışma Psikolojisi
 • Sosyal Psikoloji
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Sosyal Politika
 

 • Uluslararası İlişkiler (Erasmus/İkili Anlaşmalar) Komisyonu
 • Not İnceleme Komisyonu
 • Af-Azami Süreyi Aşan Öğrenciler Komisyonu
 • Akademik Teşvik İnceleme Komisyonu
 • Web Sayfası Komisyonu
 • Kariyer Ofisi Komisyonu
 • Program Öz Değerlendirme Komisyonu
Doç. Dr. Türkmen Taşer AKBAŞ


 

 • Çalışma Psikolojisi
 • Yönetim ve Organizasyon
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Liderlik ve Motivasyon
 

 • Ders Giriş ve Sınav Hazırlama Komisyonu
 • Kariyer Ofisi Komisyonu
 • Program Özdeğerlendirme Komisyonu
 • Bağımlılıkla Mücadele Sorumlusu
Dr. Öğretim Üyesi Asiye KAMBER KIVCI


 

 • Çalışma Psikolojisi
 • Sosyal Psikoloji
 • Yaşlanma ve Sosyal Politika
 

 • Eşdeğerlik-Muafiyet ve İntibak Komisyonu
 • Mezuniyet Komisyonu
 • Kariyer Ofisi Komisyonu
 • Program Öz Değerlendirme Komisyonu
 • Staj Plan Veri Giriş Sorumlusu
Prof. Dr. Hacer Simay KARAALP ORHAN

    Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı
 

 • Uluslararası İktisat
 • Uluslararası Ticaret
 • Tarım Ekonomisi
 • İşsizlik ve İstihdam
 

 • Uluslararası İlişkiler (Erasmus/İkili Anlaşmalar) Komisyonu
 • Akademik Teşvik İnceleme Komisyonu
Prof. Dr. Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ


 

 • Sosyal Politika
 • Toplumsal Cinsiyet
 • Göçmen Emeği
 • Uluslararası Sosyal Politika
 

 • Ders Giriş ve Sınav Hazırlama Komisyonu
 • Kariyer Ofisi Komisyonu
 • Program Özdeğerlendirme Komisyonu
 • Bağımlılıkla Mücadele Sorumlusu
Doç. Dr. Aslıcan KALFA TOPATEŞ


 

 • Çalışma Sosyolojisi
 • Toplumsal Cinsiyet
 • Sosyal Politika
 • Göçmen Emeği
 

 • Müfredat Komisyonu
 • Af-Azami Süreyi Aşan Öğrenciler Komisyonu
Menü