Mezunlarımızın İş Alanları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunları, kamu sektörünün ve özel sektörün birçok alanında çalışma imkânına sahiptir. Bölüm mezunları başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere, Bakanlığa bağlı kuruluşlar olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), İş ve Sosyal Güvenlik Teftiş Kurulu Başkanlıkları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ile Devlet Planlama Teşkilatı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Üniversiteler gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş, denetçi, danışman, uzman personel ve araştırma görevlisi olarak istihdam edilmekte; sendikaların çeşitli kademelerinde uzman ve üst düzey yönetici olarak çalışabilmektedir. Mezunlarımız Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet yürüten Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve diğer uluslararası kuruluşlarda, özellikle endüstriyel ilişkiler alanında görev alabilmektedirler.

Mezunlarımız ayrıca, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümleri mezunlarının çalıştığı diğer alanlarda da iş bulabilme imkânına sahiptir. Özel sektörde, başta firmaların İnsan Kaynakları departmanlarında İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalışabilmelerinin yanında, bankacılık ve finans sektöründe de istihdam edilebilmektedirler.  Bölümümüz dört anabilim dalından oluşmaktadır: İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Çalışma Ekonomisi, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi, Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi. Bu bakımdan mezunlarımızın bütüncül bir anlayışla sosyal politika, çalışma sosyolojisi ve psikolojisi, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında yetişmiş ve donanımlı birer mezun olmalarının yanında, özellikle ücret politikaları, bireysel ve toplu iş hukuku ile sosyal güvenlik hukuku üzerine öğrenim görmüş olmaları, özel sektörde kendilerine önemli bir ayrıcalık alanı oluşturmaktadır.

Menü