Menü

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

 

Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 5 (1) Yandal programına başvuru ve kabul koşulları aşağıdaki gibidir;

a) İlgili bölüm önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından her akademik yıl başlangıcından önce kontenjanlar belirlenir ve duyurulur.

b) Öğrenci yandal programına, anadal lisans programının 3 üncü veya 5 inci yarıyılı başında başvurabilir.

c) Yandal programına başvurular Üniversite Senatosu’nca belirlenen tarihte başvuru formu ve not durum çizelgesi ile ilgili bölüm/program başkanlıklarına yapılır.

d) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki akademik not ortalamasının en az 2.80 olması ve başvurusunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir. Kabul işlemi, başvurulan bölümün bağlı olduğu ilgili Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.

e) Zorunlu hazırlık sınıfı olan Yandal programlarına, yeterlik sınavını başarmamış veya zorunlu hazırlık sınıfından başarılı olamayan öğrenciler kabul edilmez.

f) Yandal programına kabul edilecek yıllık toplam öğrenci sayısı, o programın o yılki birinci sınıfın birinci yarıyıl asıl öğrenci sayısının %10 unu geçemez.

g) Başvuran sayısının Fakülte/yüksekokul tarafından belirlenmiş olan kontenjanı aşması durumunda, akademik not ortalaması yüksek olana öncelik tanınır. Akademik not ortalamasının eşit olması durumunda, öğrencinin anadal programına yerleştiği yıla ait LYS puanı göz önüne alınır.