FAKÜLTE KURULU                                    
 Başkan (Dekan)  Prof. Dr. Hakan SARITAŞ
 Fak.Kur.Üyesi (Böl.Bşk.)  Prof.Dr. Feyzullah EROĞLU
 Fak.Kur.Üyesi (Böl.Bşk.)  Prof.Dr. Hüseyin Aliyar DEMİRCİ 
 Fak.Kur.Üyesi (Böl.Bşk.)  Prof.Dr. Ersan ÖZ
 Fak.Kur.Üyesi (Böl.Bşk.)  Prof.Dr. Oğuz KARADENİZ
 Fak.Kur.Üyesi (Böl.Bşk.)  Prof.Dr. Hakan AYGÖREN
 Fak.Kur.Üyesi (Böl.Bşk.)  Prof.Dr. İsmail ÇEVİŞ
 Fak.Kur.Üyesi (Böl.Bşk.)  Prof.Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU
 Fak.Kur.Üyesi (Böl.Bşk.)  Doç.Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN
 Fak.Kur.Üyesi (Böl.Bşk.)  Dr.Öğr.Ü. Atalay ÇAĞLAR
 Fakülte Kurulu Üyesi  Prof.Dr. Celal Naci KÜÇÜKER 
 Fakülte Kurulu Üyesi  Prof.Dr. Handan KUMAŞ
 Fakülte Kurulu Üyesi  Prof.Dr. Ahmet BARDAKÇI
 Fakülte Kurulu Üyesi  Doç.Dr.  Özay ÖZPENÇE
 Fakülte Kurulu Üyesi  Doç.Dr.  Ender COŞKUN
 Fakülte Kurulu Üyesi  Dr.Öğr.Ü. Rezzan AYHAN TÜRKBAY