İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 FAKÜLTE KURULU                                    
 Başkan (Dekan)  Prof. Dr. Hakan SARITAŞ
 Fak.Kur.Üyesi (Böl.Bşk.)  Prof.Dr. Feyzullah EROĞLU
 Fak.Kur.Üyesi (Böl.Bşk.)  Prof.Dr. Oğuz KARADENİZ
 Fak.Kur.Üyesi (Böl.Bşk.)  Prof.Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU
 Fak.Kur.Üyesi (Böl.Bşk.)  Prof.Dr. Hüseyin Aliyar DEMİRCİ
 Fak.Kur.Üyesi (Böl.Bşk.)  Prof.Dr. Ersan ÖZ
 Fak.Kur.Üyesi (Böl.Bşk.)  Prof.Dr. İsmail ÇEVİŞ
 Fak.Kur.Üyesi (Böl.Bşk.)  Prof.Dr. Hakan AYGÖREN
 Fak.Kur.Üyesi (Böl.Bşk.)  Prof.Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN
 Fak.Kur.Üyesi (Böl.Bşk.)  Doç.Dr. Atalay ÇAĞLAR
 Fakülte Kurulu Üyesi  Prof.Dr. Celaletdin SERİNKAN
 Fakülte Kurulu Üyesi  Prof.Dr. Handan KUMAŞ
 Fakülte Kurulu Üyesi  Prof.Dr. Şaban NAZLIOĞLU
 Fakülte Kurulu Üyesi  Doç.Dr.  Ender COŞKUN
 Fakülte Kurulu Üyesi  Doç.Dr.  Özay ÖZPENÇE
 Fakülte Kurulu Üyesi  Dr.Öğr.Üyesi Rezzan AYHAN TÜRKBAY