BÖLÜM BAŞKANI

Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ

oguzk@pau.edu.tr

0258 296  26 78

 

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI

    

                          Dr. Öğretim Ü. Hakan TOPATEŞ                                                                              Dr. Öğretim Ü. Türkmen Taşer AKBAŞ

                                    htopateş@pau.edu.tr                                                                                                         takbas@pau.edu.tr

                                         02582962778                                                                                                                   02582962664

 

Menü