PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

AKADEMİK ALT BİRİM DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

Karar Tarihi: 15.12.2023

Toplantı Sayısı: 2023 /  1

Pamukkale Üniversitesi’nin, “Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi” tarafından hazırlanan, E-66756286-050.03-228831 sayılı, “Danışma Kurulları Yönergesi” konulu yazısına istinaden, 15.12.2023 tarihinde ve saat 11.00’da Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Akademik Alt Birim Danışma Kurulu Üyeleri Toplantısı, Google Meet uygulamasıyla online / çevrimiçi gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Akademik Alt Birim Danışma Kurulu üyelerinin görüşleri, talepleri ve önerileri gündem olarak belirlenmiş, bir eylem planı taslağı üzerinde anlaşmaya varılmış ve bu kapsamda kararlar alınmıştır. Toplantı tutanağı Akademik Alt Birim Danışma Kurulu üyelerinin de nihai onayı alındıktan sonra kayıt altına alınmıştır. Akademik Alt Birim Danışma Kurulu Toplantısı’na katılmış olan üyelerin listesine, toplantı karar tutanağının sonunda yer verilmiştir.

Danışma Kurulu Üyelerinin Görüş, Talep ve Önerileri

Yavuzçehre Tekstil Firması’ndan özel sektör işveren temsilcisi olarak toplantıya katılan Akademik Alt Birim Danışma Kurulu üyesi Neşe GÜMÜŞSUYU, staj programlarının önemine değinmiş, bölüm öğrencilerinin staj programlarına yönlendirilmesi gereğine dikkat çekmiştir. İş değerleme, iş etüdü, iş analizi, ücret yapısı, iş yeri sağlığı ve güvenliği ve diğer başka mesleki eğitim alanlarında öğrencilerin pratiğe yönelik eğitimlerine destek olmak için gönüllü olduklarını ve işbirliği imkanlarını arttırmak istediklerini belirtmiştir. Bölüm Başkanı Prof.Dr. Oğuz KARADENİZ, bu konuda yaz dönemi sürecinde, öğrencilerin staj programlarından yararlanmalarının teşvik edileceğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.

Mesleki sivil toplum kuruluşlarından Denizli SMMMO Başkanı Mehmet SARIGÖL, Akademik Alt Birim Danışma Kurulu üyesi olarak, öğretim sürecinde teori ile pratiği birleştirmek adına kurumları bünyesinde örneğin Maliye Bölümü öğrencilerinin yoğun biçimde yararlandırıldıkları bilgisayar uygulamalı muhasebe eğitimlerini yürüttüklerini, bu kapsamda ücret bordrosu, prim bildirgesi hazırlama, fatura oluşturma vb. pratiklerin öğrenci kursiyerlere yaptırıldığını açıklamıştır. İlgili eğitim programı kapsamında, İŞKUR, Vergi Dairesi ve SGK kurumları ile de işbirliği sağladıklarını belirtmiştir. Öğrencilik dönemi tamamlanmadan, mesleğe yönelik hazırlık yapabilmelerini desteklemek adına yürütülen bu kursların benzerinin, yine Denizli SMMMO bünyesinde, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencileri için de sağlanabileceğini, bu konuda işbirliğine hazır olduklarını belirtmişlerdir. Böylelikle öğrencilerin istihdam edilebilirlik düzeylerinin yükseltilmesi hedefi doğrultusunda, Denizli SMMMO ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü arasında bir işbirliği protokolü hazırlanması konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Denizli Ticaret Odası’ndan (DTO) katılan üye meslek örgütü / sivil toplum kuruluşu temsilcisi Mutlu SÖZGEN, Denizli Ticaret Odası’nın sanayi-üniversite işbirliğine dönük projeler ile ilgili işbirliğine hazır olduğunu belirtmiştir. İşgücü piyasasında nitelikli oldukları halde iş bulamayan mezunların değerlendirilmesine yönelik girişimlerde bulunduklarını, DTO’nın internet sitesinde yayınlanan ve duyurulan ilgili faaliyetlerin ve sunulan olanakların Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm öğrencilerinin de istifadesine sunulması gereğinden hareketle duyuruların yapılması, öğrencilerin ve mezun öğrencilerin haberdar edilmesini talep etmiştir.

Özel sektörden yönetici temsilcisi olarak Sümaş Tekstil Firması’ndan katılım gösteren akademik alt birim danışma kurulu üyesi Emin Mert TURGUT, öğrencilerin mezun olunca sudan çıkmış balık gibi hissetmemeleri için, tecrübe kazandırılmasına yönelik olarak, öğrencilerin öğrenci kulüplerinin üyeleri olmaları konusunda daha aktif biçimde geniş katılımlarla desteklenmesi ve teşvik edilmesi, yurt dışında herhangi bir takım olanaklardan mutlaka yararlandırılması, yabancı dil eğitimlerinin daha üst düzeyde geliştirilmesinin teşvik edilmesi, inisiyatif üstlenebilme konusunda gelişimlerin sağlanması konusunda, Erasmus Programlarından daha fazla yararlanmaları konusunda mutlaka teşvik edilmeleri gereğini dile getirmiştir.

Öğrenci temsilcisi Beyza GEDİZ, staj konusunda öğrencilere sağlanabilecek olanakların arttırılması ve destek olunması talebinde bulunmuştur.

Denizli Sanayi Odası (DSO) meslek örgütü / sivil toplum kurumu temsilcisi olarak katılım gösteren Dr. Sezgi AKBAŞ, hem kurum olarak hem de kişisel girişimleri ile üniversite-sanayi işbirliği kapsamında, mezun öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini geliştirmek, iş arama süreçlerinde mezun öğrencilere destek olmak amacıyla yürüttükleri faaliyetleri açıklamış, bilgi paylaşımı konusundaki desteklerini dile getirmiştir. Staj programlarından öğrencilerin daha fazla yararlanabilmeleri bakımından Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencileri için gereken destekleri sunabileceklerini ifade etmiştir.

 

 

 

KURUMSAL DEĞERLENDİRME PROGRAMI

AKADEMİK ALT BİRİM DANIŞMA KURULU

 İMZA TUTANAĞI

Fatih IŞIK

Kamu Kurumu Yönetici Temsilcisi

Katılmadı

Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ

Bölüm Başkanı

 

Mehmet SARIGÖL

Meslek Odası Temsilcisi (SMMMO)

 

Prof. Dr. Kamil ORHAN

Öğretim Elemanı

Katılmadı

Mutlu SÖZGEN

Meslek Odası Temsilcisi (DTO)

 

Prof. Dr. Handan KUMAŞ

Öğretim Elemanı

 

Sezgi AKBAŞ

Meslek Odası Temsilcisi (DSO)

 

Prof. Dr. Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ

Öğretim Elemanı

 

Ahmet ELGÜMÜŞ

Mezun Öğrenci Temsilcisi

Katılmadı

Prof. Dr. H. Simay KARAALP ORHAN

Öğretim Elemanı

 

Beyza GEDİZ

Aktif Kayıtlı Öğrenci Temsilcisi

 

Doç. Dr. Türkmen Taşer AKBAŞ

Öğretim Elemanı

 

Emin Mert TURGUT

Özel Sektörden Yönetici Temsilcisi

 

Doç. Dr. Nursel DURMAZ BODUR

Öğretim Elemanı

Katılmadı

Neşe GÜMÜŞSUYU

Özel Sektörden İşveren Temsilcisi

 

 

 

Selin Deniz KARAMAN

Özel Sektörden Çalışan Temsilcisi

Katılmadı

 

 

 

                                                                                                            

Menü