Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, bilimin evrenselliğine ve sonsuzluğuna inanarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Bölüm akademik personelinin bireysel ve kolektif birçok yayını bulunmakla birlikte, bu çalışmalardan elde edilen başarılar bölümün tamamını onure etmektedir.

Bölümümüzde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim verilirken, öğrencilerimizin akademik başarılara ulaşması açısından da teşvik edici uygulamalara imza atılmaktadır. Nitekim son yıllarda bu çabalar birçok saygın kurum tarafından ödüllerle taçlandırılmaktadır. Hem akademik personelimiz hem de öğrencilerimiz akademik ödüller alarak bölümümüzü ulusal ve uluslararası düzeyde büyük bir başarıyla temsil etmektedir.

Akademik personelimiz ve öğrencilerimizin almış oldukları ödüller:

Kurum  Ödül Personel/Öğrenci Danışman  Tez/Proje/Araştırma  Yıl
SGK  Kayıt Dışı İstihdama Kayıtsız Kalma Yarışması Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ - Gerçek Kazanç Beyanı=Gelecek Kazanç Hakkı 2014
Milliyet Gazetesi Örsan Öymen Yılın İnceleme Ödülü Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ - Türkiye'de Maden İşçisinin İş Sağlığı ve Güvenliği: Bütüncül Bir Yaklaşım Gereği (Dünya İle Karşılaştırmalı Bir Analiz 2015
Mülkiyeliler Birliği Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü Arş. Gör. Erkan KIDAK  Prof. Dr. Banu UÇKAN HEKİMLER (Anadolu Üniversitesi) Uluslararası Sendikal Örgütlerin Ulusal Sendikalara Etkisi: Türkiye'de Taşımacılık İşkolu Örneği  2019
Mülkiyeliler Birliği Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü Doç. Dr. Nursel DURMAZ BODUR Prof. Dr. Şenay GÖKBAYRAK (Ankara Üniversitesi SBF) Refah Rejimlerinin Kadının İşgücü Arzı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği  2020
Mülkiyeliler Birliği Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü Hasan Aslan (Yüksek Lisans Mezunu/Dr. Öğrencisi) Prof. Dr. Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ Uluslararası Mevsimlik Tarım Göçü: Artvin Örneği  2019
Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimciler Ödülleri Arş. Gör. Dr. Sezgi AKBAŞ Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ Kendi Hesabına Çalışanların Sosyal Güvenliği: Kapsam, Finansman ve Edimler Açısından Sorunlar ve Bir Model Önerisi  2021
Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimciler Ödülleri Erdal KAYA (Yüksek Lisans Mezunu/Dr. Öğrencisi) Prof. Dr. Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ Denizli Tekstil Sektöründe Emek Süreci: Nitel Bir Analiz  2021
Mülkiyeliler Birliği Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü Dr. Mehmet ÖÇAL Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ Üniversite Öğrencilerine Yönelik Sosyal Politika Uygulamaları ve Öğrencilerin Yaşam Koşullarına Etkisi 2023
Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimciler Ödülleri Doç. Dr. Aslıcan KALFA TOPATEŞ Prof. Dr. İlkay SAVCI (Ankara Üniversitesi SBF) Türkiye'de Yoksulluk Bağlamında Dilenme Kültürü  2017

Menü