T.C.
Pamukkale Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Danışma Kurulu

 

Adı Soyadı Görevi 
Fatih IŞIK Denizli İŞKUR İl Müdürü (İlgili Sektör Yöneticisi) 
Mehmet SARIGÖL Denizli SMMMO (Meslek Odası Temsilcisi)
Mutlu SÖZGEN  Ticaret Odası Yetkilisi (Meslek Odası Temsilcisi)
Zeren GERELİOĞLU Denizli Sanayi Odası Genel Sekreteri (İşveren/Meslek Odası Temsilcisi)
Hakan DOĞAN Mezun Temsilcisi
Emine ÇORBACIOĞLU  Öğrenci Temsilcisi
Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Kamil ORHAN Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Handan KUMAŞ Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi Türkmen Taşer AKBAŞ Öğretim Üyesi
Arş. Gör. Dr. Sezgi AKBAŞ  Araştırma Görevlisi

Menü