Bölüm Danışma Kurulu Toplantısı

Karar Tarihi: 21.12.2021

Toplantı Sayısı: 2021/1

21.12.2021 tarihinde saat: 15.30’da Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Danışma Kurulu Üyeleri Toplantısı, Google Meet uygulamasıyla online / çevrimiçi gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Kurul Üyelerinin görüş ve önerileri gündem olarak belirlenmiş, bir eylem planı taslağı üzerinde anlaşmaya varılmış ve bu kapsamda kararlar alınmıştır.

Danışma Kurulu Üyelerinin Görüş ve Önerileri

Ticaret Odası temsilcisi Mutlu SÖZGEN, Denizli Ticaret Odası’nın sanayi üniversite işbirliğine dönük projeler ile ilgili işbirliğine hazır olduğunu belirtmiştir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezun öğrenci temsilcisi Hakan DOĞAN, uygulamalı derslerin önemine vurgu yapmış, iş ve sosyal güvenlik hukuku, iş sağlığı ve güvenliği hukuku gibi uygulamalı derslerin çalışma hayatında önemli olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bölümle ilgili ücret, insan kaynakları yönetimi ile ilgili konularda paket programların önemine vurgu yapmış, uygulama programlarının kullanımı ile ilgili konularda bölüm derslerinde destek olabileceklerini belirtmiştir. Stajın zorunlu olması gerektiğini belirtmiştir. Staj konusunda mevcut öğrencilerle işbirliği yapabileceklerini bildirmiştir.

İŞKUR Denizli İl Müdürü Fatih IŞIK, ikinci sınıftan itibaren kariyer planlama derslerinin verilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Staj yeri bulunması konusunda İŞKUR İl Müdürlüğü olarak destek olabileceklerini belirtmiştir. İŞKUR ile Pamukkale Üniversitesi Kariyer Merkezi arasında imzalanan protokol ile öğrencilerin İŞKUR’un sunduğu hizmetlerden daha etkin biçimde yararlanabileceklerini belirtmiştir. 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Handan KUMAŞ “gönüllü staj” uygulamasının daha uygun olabileceğini açıklamıştır. Stajın Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencileri için zorunlu tutulmamasının daha uygun olabileceğini bildirmiştir.

Denizli Sanayi Odası temsilcisi Genel Sekreter Zeren GERELİOĞLU, Denizli Sanayi Odası, Denizli Ticaret Odası, DENİB’in  öğrencilerin öğretim süreçlerinde katılabilecekleri yararlı eğitim faaliyetleri olduğunu ve bu faaliyetlerin ücretsiz olarak Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencilerinin yararlanmasına açık olduğunu belirtmiştir. Bunun için adı geçen kurumların eğitim duyurularının, bölümün öğrencileri ile paylaşılması ya da kendi kurumlarının sayfalarının öğrenciler tarafından takip edilmesi gerektiğini bildirmişlerdir. Zeren GERELİOĞLU  ayrıca öğrencilerin, işverenlerin gerçek hayattan raporladıkları kimi sorunların, fakültede ya da bölümde vaka analizleri, örnek olay analizleri biçiminde çalışmalarla, interaktif ortamlarda paylaşılması ve öğrencilerin bu programlarda sunumlarıyla aktif katılımlarının iş hayatında istihdam edilebilirlikleri üzerinde olumlu etkileri olabileceğini belirtmiştir. Ayrıca öğrencilerin bütçe planları hazırlayabilme, proje oluşturma ve geliştirme, proje raporları hazırlayabilme yeteneklerinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyeleri kadrosunun çok güçlü olduğunu, yaptıkları çalışmalarla ülke ekonomisine önemli katkılar sağladıklarını belirtmiştir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nün liselerde ve başka platformlarda, hem Denizli ve bölge genelinde hem de ulusal düzeyde tanıtılması gerektiğinin altını çizmiştir.

Denizli SMMMO temsilcisi Mehmet SARIGÖL uygulamaya dönük dersler ve çalışma hayatında insan kaynakları alanında kullanılan programlar konusunda destek verebileceklerini belirtmiştir. Denizli SMMMO bünyesindeki eğitim programlarından da Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğrencilerinin ücretsiz olarak yararlandırılabileceklerini belirtmiştir.

Toplantıda Alınan Kararlar:

Toplantıda ayrıca Denizli Sanayi Odası, Denizli Ticaret Odası, Denizli SMMMO, DENİB’in verdikleri ücretsiz eğitim programlarının öğrencilerin yararlanabilmeleri için duyurulması ve öğrencilerin bu programlara katılmalarının teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır.

Toplantıda ayrıca mezun istihdam anketlerinin düzenli yapılması, sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasının ve mezunlarla periyodik buluşma ve işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesi kararlaştırılmıştır.

 

BAŞKAN

Prof.Dr. Oğuz KARADENİZ

Bölüm Başkanı

ÜYE

Fatih IŞIK

Denizli İŞKUR İl Müdürü

ÜYE

Mehmet SARIGÖL

Denizli SMMMO Genel Sekreteri

ÜYE

Zeren GERELİOĞLU

Denizli Sanayi Odası Genel Sekreteri

ÜYE

Mutlu SÖZGEN

Denizli Ticaret Odası Akreditasyon Sorumlusu

ÜYE

Hakan DOĞAN

Mezun

ÜYE

Emine ÇORBACIOĞLU

Öğrenci

ÜYE

Prof.Dr. Handan KUMAŞ

Öğretim Elemanı

ÜYE

Prof.Dr. Kamil ORHAN

Öğretim Elemanı(Katılmadı)

ÜYE

Doç.Dr. Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ

Öğretim Elemanı

ÜYE

Dr. Sezgi AKBAŞ

Öğretim Elemanı

ÜYE

Dr.Öğr. Üyesi Türkmen T. AKBAŞ

Öğretim Elemanı

ÜYE

 

Menü