Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, disiplinler arası bir niteliğe sahiptir. Bölümün temel uğraş alanları; ekonomi, siyaset, sosyoloji, psikoloji, hukuk ve tarih gibi bilim dallarıyla kesişmektedir. Bu doğrultuda, çalışma ilişkilerini merkeze alarak bilgi üretmeyi ve paylaşmayı amaçlayan bölümümüzü oluşturan anabilim dalları bulunmaktadır. Türkiye'deki üniversitelerde farklı isimlerle kurulabilen anabilim dalları, Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü çatısı altında şu şekildedir: 

  • Çalışma Ekonomisi
  • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik
  • Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi
  • Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

Bölümümüzün akademik personeli, çalışma ilişkilerini belirtilen anabilim dallarının kavram setleri çerçevesinde ele alan akademik çalışmalar yapmaktadır. 

Menü