KALE MESLEK YÜKSEKOKULU

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 

KOMİSYON-KURUL LİSTESİ

Sınav ve Ders Programı Komisyonu
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Ayça KARAHAN 
 Üye Doç. Dr. Mehmet KIZILOĞLU
 Üye Öğr. Gör. Dilek ŞENEL

 

Bölüm Öğrenci Temsilciliği Komisyonu
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Ayça KARAHAN 
 Üye Doç. Dr. Mehmet KIZILOĞLU
 Üye Öğr. Gör. Dilek ŞENEL

 

Faaliyet Raporu Hazırlama Komisyonu
Başkan Öğr. Gör. Dilek ŞENEL
 Üye Doç. Dr. Mehmet KIZILOĞLU
 Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayça KARAHAN 

 

Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Komisyonu (Meslek Yüksekokulumuzun 02.06.2022 tarih ve 213556 sayılı yazısı uyarınca oluşturulmuştur.)
Başkan Öğr. Gör. Dilek ŞENEL
 Üye Doç. Dr. Mehmet KIZILOĞLU
 Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayça KARAHAN 

 

Staj Komisyonu
Başkan Doç. Dr. Mehmet KIZILOĞLU
 Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayça KARAHAN
 Üye Öğr. Gör. Dilek ŞENEL

 

Erasmus ve Farabi Komisyonu
Başkan Doç. Dr. Mehmet KIZILOĞLU
 Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayça KARAHAN
 Üye Öğr. Gör. Dilek ŞENEL

 

Bologna Süreci Komisyonu
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Ayça KARAHAN
 Üye Doç. Dr. Mehmet KIZILOĞLU
 Üye Öğr. Gör. Dilek ŞENEL

 

EBS Program Katalog Müfredat Değerlendirme Komisyonu
Başkan Doç. Dr. Mehmet KIZILOĞLU
 Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayça KARAHAN
 Üye Öğr. Gör. Dilek ŞENEL

 

ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU (09.07.2021 Tarih ve 74508 Sayılı yazımız uyarınca "Öz Değerlendirme Komisyonu"  oluşturulmuştur.)
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Ayça KARAHAN
 Üye Doç. Dr. Mehmet KIZILOĞLU
 Üye Öğr. Gör. Dilek ŞENEL

 

BÖLÜM DANIŞMA KURULU  (22.12.2022 Tarih ve 01 Sayılı toplantı uyarınca  "Bölüm Danışma Kurulu" güncellenmiştir.)
Başkan Doç. Dr. Mehmet KIZILOĞLU 
 Üye Dr. Öğr. Üyesi Ayça KARAHAN
 Üye Öğr. Gör. Dr. Dilek ŞENEL
Mezun Öğrenci Nazlıcan DOST
Öğrenci Temsilcisi Mustafa Kemal GÜL
İşveren Bilal GÜNGÖREN
Özel Sektör Yöneticisi Hasan Bilhan SALTAN
Serbest Meslek Erbabı Muhammet SARITAŞ
Kamu Kurumu Yöneticisi Nurettin TIKIM
Kamu Kurumu Temsilcisi Burhan CAN
Kamu Kurumu Çalışanı Fatih TOPTAMIŞ

Menü