İşletmede Mesleki Eğitim 

Başvuru Adımları

1. Başlangıç Evrakları; 
1. Kapak  İlgili Evrağa Ulaşmak İçin Tıklayınız.
2. İşletmede Uygunluk Formu  İlgili Evrağa Ulaşmak İçin Tıklayınız.
3. Sözleşme  İlgili Evrağa Ulaşmak İçin Tıklayınız.
4. Taahhütname 1  İlgili Evrağa Ulaşmak İçin Tıklayınız.
5. Taahhütname 2  İlgili Evrağa Ulaşmak İçin Tıklayınız.
6. Devlet Katkısı Başvuru Formu   İlgili Evrağa Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

2. Toplam 6 adet başlangıç evrağı bilgisayara indirilir ve kaydedilir.

3. Evraklarda istenilen belgelere ait bilgiler doldurulur ve çıktı alınır.

4. Öğrenci kendine ait yerleri imzalar. 

5. İşletme yetkilisi işyerine ait yerleri imzalar ve kaşeler.

6. Gönderilecek formlar kontrol edilir.

Kapak Sayfası 1 nüsha 1 sayfa
İşletme Uygunluk Formu 2 nüsha 2 sayfa
Sözleşme 3 nüsha 6 sayfa
Taahhütname 1 (Ekinde Müstehaklık Formu) 1 nüsha 2 sayfa
Tahhütname 2 1 nüsha 1 sayfa
Devlet Katkısı Başvuru Formu 1 nüsha 1 sayfa

Toplam 13 sayfa evrak olduğundan ve evrakların ilgili yerlerinin öğrenci ve işyeri yetkilisi tarafından doldurulup imzalandığı kontrol edilir.

7. Kontrol İşlemi bittiğinde 13 sayfa evrak PDF olarak taranır ve dsenel@pau.edu.tr adresine mail atılır.

8. İlgili evraklar "Halil DELİKTAŞ / PAÜ Kale MYO / Hürriyet Mahallesi Mustafa Şipar Sokak No:1 Kale / Denizli adresine gönderilir. (İadeli Taahhütlü)


Menü