VİZYON

 

Yüksekokulun Vizyonu; İşletme Yönetimi, Madencilik Teknolojileri, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Çocuk Gelişimi, Turizm ve Seyahat Hizmetleri alanları ve genişleyecek olan bir mesleki yelpazedeki yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir kurum olmaktır.

 

Bu bağlamda;

-Bilimsel saygınlığı ve yaratıcı faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan,

-Özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder bireyler yetiştiren ve bu bireyleri bünyesinde barındıran,

- Bünyesindeki çeşitli meslek alanları arasındaki ortak çalışmaları daha üst boyuta taşıyan ve ülkemizde bunun öncülüğünü yapan,

-Teknolojiyi ve bilişimi kullanan, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyduğu ve yaratıcılığının desteklendiği,

- Ulusal çıkar ve değerlerin bilinç ve sorumluluğunda üstün nitelikli öğrenci eğitimi veren,

- Katılım, şeffaflık ve ölçülebilirlik odaklı kurumsallaşmanın geliştirildiği,

-Toplumun hızlı gelişim değişim sürecinde iletişim araçları ile halka hizmet ve yaşam boyu eğitim hedeflerini yayarak etkili rol alabilen,

- Paydaşları ile etkili iletişim ve işbirliği alt yapısına sahip,

-Etkin ve üretime dönük işbirlikleri yaparak kendi kaynaklarını yaratabilen ve ulusal kurumların başvurduğu araştırma-geliştirme ve danışmanlık hizmetlerini sunan,

-Evrensel akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışının benimsendiği,

- Mensubu olmakla gurur duyulan bir meslek yüksekokulu olmaktır.

Menü