Kale MYO Kalite Kurulu  
 Dr. Öğr. Üyesi Ayça KARAHAN  Birim Kalite Koordinatörü
 Doç. Dr. Tamer BARAN  Kaliteden Sorumlu Müd. Yrd.
 Dr. Öğr. Üyesi Serkan BAŞOL  Üye
 Y. Okl. Sek. V. Mehmet TAŞLICALI  Üye
 Bilg. İşlet. Halil DELİKTAŞ  Üye
 Nehir ALPKAN Öğrenci Temsilcisi

Menü