MİSYON

 

Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu, sanayinin ihtiyaç duyduğu idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip yetişmiş ara elemanı ülkemize kazandırmayı hedeflemiştir. Yüksekokulumuz; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarına uyumlu, insani değerlere saygılı, kendi alanlarında uzmanlaşmış, yeterli, teknik bilgilerle donanmış bireyler yetiştirmeyi, bilgiyi paylaşarak toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı hedef edinmiştir.

Menü