Değerli Hocalarımıza Meslek Yüksekokulumuza Katkılarından Dolayı Teşekkür Ederiz...

 

 1. Prof. Dr. Süleyman BARUTÇU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İşletme

 09.2010 - 04.2011

 2. Prof. Dr. Yusuf KILIÇ

Fen Edebiyat Fakültesi-Tarih

 04.2011 - 04.2012  

 3. Prof. Dr. Osman Nuri AĞDAĞ 

 Mühendislik Fakültesi-Çevre Mühendisliği

 04.2012 - 09.2014  

 4. Prof. Dr. Alparslan KIRAÇ

 Fen Edebiyat Fakültesi-Matematik

 09.2014 - 04.2015  

 5. Öğr. Gör. Hacer ŞENSÖZ (V.)

 Kale Meslek Yüksekokulu-Madencilik ve Maden Çıkarma

 04.2015 - 10.2015  

 6. Dr. Öğr. Üyesi Turgay BEYAZ

Mühendislik Fakültesi-Jeoloji Mühendisliği

 10.2015 - 07.2016  

 7. Doç. Dr. Ali KARATAŞ

İlahiyat Fakültesi-Temel İslami Bilimleri

 08.2016 - 02.2018  
 

8. Prof. Dr. Ersan ÖZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Maliye

 02.2018-03.2019

Menü