Doç. Dr. Tamer BARAN 

Müdür Yardımcısı

Tel: 0258 671 12 82

tbaran@pau.edu.tr

 
 
   Dr. Öğr. Üyesi Ayça KARAHAN 

Müdür Yardımcısı

Tel: 0258 671 12 82

akarahan@pau.edu.tr

 

 

MÜDÜR YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI

Doç. Dr. Tamer BARAN;

* Öğrenci destek birimi komisyonu başkanlığını yürütmek,

* Mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları yürütmek,

* Öğrenci şikayetlerini ve önerilerini dinlemek,

* Meslek Yüksekokulumuz adına gerçekleştirilen her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyette aktif rol almak,

* İdari ve mali işleri koordine etmek,

* Meslek Yüksekokulumuz staj komisyonuna başkanlık etmek,

Dr. Öğr. Üyesi Ayça KARAHAN;

Meslek Yüksekokulumuz Kalite Komisyonu başkanlığını yürütmek,

* Mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları yürütmek,

* Öğrenci şikayetlerini ve önerilerini dinlemek,

* Meslek Yüksekokulumuz adına gerçekleştirilen her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyette aktif rol almak,

* Birim program değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

* Stratejik Yönetim Bilgi Sistemine veri girişlerini yapmak.

Menü