KALE MESLEK YÜKSEKOKULU

SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 

KOMİSYON-KURUL LİSTESİ

Sınav ve Ders Programı Komisyonu
Başkan Doç. Dr. Tamer BARAN 
 Üye Dr. Öğr. Üyesi Serkan BAŞOL
 Üye Öğr. Gör. Ercan TUTAN

 

Bölüm Öğrenci Temsilciliği Komisyonu
Başkan Öğr. Gör. Ercan TUTAN
 Üye Dr. Öğr. Üyesi Serkan BAŞOL
 Üye Doç. Dr. Tamer BARAN

 

Faaliyet Raporu Hazırlama Komisyonu
Başkan Öğr. Gör. Ercan TUTAN
 Üye Doç. Dr. Tamer BARAN
 Üye Dr. Öğr. Üyesi Serkan BAŞOL

 

Eşdeğerlik, Muafiyet ve İntibak Komisyonu (Meslek Yüksekokulumuzun 02.06.2022 tarih ve 213556 sayılı yazısı uyarınca oluşturulmuştur.)
Başkan Öğr. Gör. Ercan TUTAN
 Üye Doç. Dr. Tamer BARAN 
 Üye Dr. Öğr. Üyesi Serkan BAŞOL

 

Staj Komisyonu
Başkan Doç. Dr. Tamer BARAN
 Üye Dr. Öğr. Üyesi Serkan BAŞOL
 Üye Öğr. Gör. Ercan TUTAN

 

Erasmus ve Farabi Komisyonu
Başkan Doç. Dr. Tamer BARAN
 Üye Dr. Öğr. Üyesi Serkan BAŞOL
 Üye Öğr. Gör. Ercan TUTAN

 

Bologna Süreci Komisyonu
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Serkan BAŞOL
 Üye Doç. Dr. Tamer BARAN
 Üye Öğr. Gör. Ercan TUTAN

 

EBS Program Katalog Müfredat Değerlendirme Komisyonu
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Serkan BAŞOL
 Üye Öğr. Gör. Ercan TUTAN
 Üye Doç. Dr. Tamer BARAN

 

ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU (09.07.2021 Tarih ve 74508 Sayılı yazımız uyarınca "Öz Değerlendirme Komisyonu"  oluşturulmuştur.)
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Serkan BAŞOL
 Üye Doç. Dr. Tamer BARAN
 Üye Öğr. Gör. Ercan TUTAN

 

BÖLÜM DANIŞMA KURULU (15.11.2023 Tarih ve 01 Sayılı karar uyarınca  "Bölüm Danışma Kurulu"   güncellenmiştir.)
Başkan Dr. Öğr. Üyesi Serkan BAŞOL
 Üye Doç. Dr. Tamer BARAN
 Üye Öğr. Gör. Ercan TUTAN
Özel Sektör Yönetici Sinem YURDAKUL
Özel Sektör Yönetici  Süha ŞARK
Akademisyen Doç. Dr. Sait DOĞAN
Akademisyen  Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
Öğrenci Temsilcisi Emrah GÖZLÜKAVAK
Mezun Öğrenci Halil DELİKTAŞ

Menü