Bilgisayar İşletmeni

Halil DELİKTAŞ

Tel: 0258 671 12 82

hdeliktas@pau.edu.tr 

 

 Memur

Melike İNAN

Tel: 0258 671 12 82

melikei@pau.edu.tr 

 
  

 

Menü