Doç. Dr. Mehmet KIZILOĞLU

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Bölüm Başkanı

Tel: 0 258 671 12 82

mkiziloglu@pau.edu.tr

 
 
 

Dr. Öğr. Üyesi Ayça KARAHAN

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Öğretim Elemanı

Tel: 0 258 671 12 82

akarahan@pau.edu.tr

 
 

Öğr. Gör. Dr. Dilek ŞENEL

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Öğretim Elemanı

Tel: 0 258 671 12 82

dsenel@pau.edu.tr

 

 

Menü