2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

İşletmede Mesleki Eğitim Takvimi

18.12.2023 - 22.12.2023 İlgili dönemde İşletmede Mesleki Eğitim yapabilecek öğrencilerin belirlenmesi ve duyurulması
25.12.2023 - 05.01.2024 Öğrencilerin işletmeler ile ön görüşme yapması ve staj yapacağı işyerlerini belirlemesi
06.01.2024 - 10.01.2024 Öğrencilerin gerekli belgeleri (13 sayfa) doldurup, imzalayıp pdf formatında taratarak dsenel@pau.edu.tr adresine göndermesi
08.01.2024 - 12.01.2024 Toplam 13 sayfadan oluşan ıslak imzalı Başvuru Evraklarını elden veya posta/kargo yolu ile Kale MYO Öğrenci İşlerine teslimi  
29.01.2024-06.02.2024
 İşletmede mesleki eğitim yapmak isteyen öğrencilerin sistemden başvuru yapması
 06.02.2024-14.02.2024  Öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitim yapacakları işyerlerine PAÜ Pusula Sisteminden atamalarının yapılması
 06.02.2024-14.02.2024  İşletmede Mesleki Eğitim kapsamında, uygulamalı eğitim gruplarının belirlenmesi (öğrenci sayısı beşten az olamaz) ve bu gruplara sorumlu öğretim elemanlarının görevlendirilmesi
 12.02.2024-16.02.2024 Öğrencilerin SGK girişlerinin Pamukkale Üniversitesi Kale MYO Müdürlüğü tarafından yapılması 
 10.02.2024-16.02.2024 Öğrenim süresini aşan öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücretlerinin ödenmesi 
 12.02.2024-16.02.2024 Ders Kaydının yapılarak ISME 200 kodlu dersin seçimi 
 19.02.2024 İşletmede Mesleki Eğitim Başlangıç Tarihi 
 26.02.2024-01.03.2024 Ekle-sil Onaylama Tarihi 
 31.05.2024 İşletmede Mesleki Eğitim Son Tarih 
 03.06.2024-05.06.2024 Faaliyet Raporunun Teslim Tarihi 

 

NOT: Kırmızı ile belirtilenler öğrencilerin takip etmesi gerekenlerdir.


Menü