YÖNETİM KURULU 

 Başkan Prof. Dr. Mustafa BEYAZIT  Fen Edebiyat Fakültesi-Sanat Tarihi  
 Üye Prof. Dr. Nergis BİRAY   Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları  
 Üye Doç. Dr. Durmuş AKALIN   Fen Edebiyat Fakültesi-Tarih  
 Üye Dr. Öğr. Üyesi Serkan BAŞOL    Kale Meslek Yüksekokulu-Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri   
 Üye  Dr. Öğr. Üyesi Tamer BARAN   Kale Meslek Yüksekokulu-Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri   
Üye
 Dr. Öğr. Üyesi Ayça KARAHAN  Kale Meslek Yüksekokulu-Yönetim ve Organizasyon   
 Raportör.  Mehmet TAŞLICALI       Kale Meslek Yüksekokulu-Yüksekokul Sekreteri V.  

Menü