TC 
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  ADI SOYADI TELEFON E-MAIL
İşveren Prof. Dr. Osman Nuri AĞDAĞ 0 258 296 3303 oagdag @ pau.edu.tr
İş Güvenliği Uzmanı Arş. Gör. Yağmur Meltem AYDIN KIZILKAYA 0 258 296 3007 ymeltema @ pau.edu.tr
İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal işler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

Fehmi SÖYLEV

0 258 296 3301 fsoylev @ pau.edu.tr
Kurul Üyesi (Dekan Yard.) Prof. Dr. Fatih ÇETİŞLİ 0 258 296 3304 fcetisli @ pau.edu.tr

Kurul Üyesi

(Tüm Bölüm Başkanla)

Bilgisayar Müh. Böl. Bşk. Prof. Dr. Tufan TURACI 
Çevre Müh. Böl. Bşk. Prof. Dr. Hidayet ARGUN 
EE Müh. Böl. Bşk. Prof. Dr. Abdullah Tahsin TOLA
Endüstri Müh. Böl. Bşk. Prof. Dr. Aşkıner GÜNGÖR
Gıda Müh. Böl. Bşk. Prof. Dr. Sami Gökhan ÖZKAL 
İnşaat Müh. Böl. Bşk. Prof. Dr. Abdullah Cem KOÇ
Jeoloji Müh. Böl. Bşk. Prof. Dr. Halil KUMSAR
Kimya Müh. Böl. Bşk. Prof. Dr. Necip ATAR
Makine Müh. Böl. Bşk. Prof. Dr. Özler KARAKAŞ
Tekstil Müh. Böl. Bşk. Prof. Dr. Yıldıray TURHAN
0 258 296 3032
0 258 296 3191
0 258 296 3194
0 258 296 3141
0 258 296 3119
0 258 296 3419
0 258 296 3366
0 258 296 3159
0 258 296 3122
0 258 296 3324
tturaci @ pau.edu.tr
hargun @ pau.edu.tr
attola @ pau.edu.tr
askiner @ pau.edu.tr
sgozkal @ pau.edu.tr
ackoc @ pau.edu.tr
hkumsar @ pau.edu.tr
natar @ pau.edu.tr
okarakas @ pau.edu.tr
yturhan @ pau.edu.tr

 

 

Menü