Türkiye Cumhuriyeti’nin

100. yılında

Türk Mühendisliği

7-9 Aralık 2023

                                 


7 Aralık 2023 - Perşembe

09:00 – 09:30

Kayıt

09:30 – 10:00

Açılış Konuşmaları

-Sinevizyon Gösterisi      SİNEVİZYON sunumu

-Prof. Dr. Osman Nuri AĞDAĞ (Mühendislik Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi Dekanı)

-Prof. Dr. Ahmet KUTLUHAN (Pamukkale Üniversitesi Rektörü)

10:00 – 11:00

Dr. Osman COŞKUN (Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi)

      “Dijital Dönüşümde Mesleklerin ve Eğitimin Geleceği (Endüstri 4.0 Toplum 5.0)”

SUNUM

11:00 – 11:15

Çay-Kahve Arası

11:15 – 12:15

Prof. Dr. Berna DENGİZ (Mühendislik Dekanlar Konseyi Genel Sekreteri)

      “Türk Mühendisliğinde Kadının Yeri ve Önemi”

SUNUM

   

13:30 – 14:15

Dr. Ayhan KOÇBAY (DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler Daire Başkanı)     

      “Cumhuriyet Döneminde Su Yapılarının İnşa Sürecinde Gerçekleştirilen Jeolojik ve Jeoteknik Çalışmalar”

SUNUM

14:15 – 15:00

Mustafa GÜLTEPE (TİM - Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı & İTKİB Başkanı &Talu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı)
       “Bir Başarı Öyküsü: Tekstil İhracatı”

15:00 – 15:45 

Behice ÇETİNKAYA DİLBAZ (TMMOB - Makine Mühendisleri Odası Denizli Şube Müdürü)

       “Mühendislik Eğitiminde Meslek Odalarının Rolü”

SUNUM

15:45 – 16:00

Çay-Kahve Arası

16:00 – 16:45

Faruk İNCEOĞLU (DEBAK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı & İnceoğlu Makine San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı)

       “Ardı Sıra Doğan Projelerimin Öyküsü”

SUNUM-1       SUNUM-2

16:45 – 17:30 

 Ahmet KARAGÖZ (Hevi AI – Yüksek Mühendis)

       "Tıbbi Yapay Zeka Çözümleri"

SUNUM

   
8 Aralık 2023 Cuma

09:30 – 10:15

Buğra YÜKSEL (Tugay Siber Savunma Sistemleri A.Ş & Kodpit Teknoloji A.Ş)

       "Siber Savaş ve Türkiye'nin Savunma Gücü" 

SUNUM

10:15 – 11:00

Prof. Dr. Derviş KARABOĞA (Erciyes Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

        “Yapay Zeka, Optimizasyon ve Yapay Arı Kolonisi – ABC”

SUNUM

11:00 – 11:15

Çay-Kahve Arası

11:15 – 12:15

Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU (İstanbul Teknik Üni. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü)

        “Küresel İklim Değişikliği ve Türkiye”

SUNUM

   

14:00 – 14:45

Prof. Dr. Mehmet Nuray AYDINOĞLU (Boğaziçi Üni. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü)

        “Cumhuriyetin 100 Yılı Boyunca Türkiye’nin Deprem Sorunu ve Deprem Mühendisliğinin Gelişimi”

SUNUM

14:45 – 15:30

 Ayşe ERKAN (Döksan Isıl İşlem ve Ar-Ge Merkezi Yöneticisi)
        “Isıl İşlemin Geçmişten Günümüze Gelişimi ve Mühendislik Malzemelerine Kazandırdıkları”

SUNUM-1       SUNUM-2

15:30 – 15:45

Çay-Kahve Arası

15:45 – 16:30

Prof. Dr. Hüseyin Serdar YÜCESU (Gazi Üni. Otomotiv Mühendisliği Bölümü & Otomotiv Mühendisleri Derneği Başkanı)

        “Mühendislik Eğitiminin Otomotiv Sektöründeki Yeri ve Yeni Yaklaşımlar”

SUNUM

 16:30 – 17:15

Muammer AKGÜN (Logiwa Türkiye Ar-Ge Direktörü)

        “Dijitalleşen Dünyada Mühendislik Uygulamaları: Fırsatlar ve Riskler”

SUNUM

   
9 Aralık 2023 Cumartesi (Sosyal Aktivite)

09:30 – 13:00

Leodikya, Pamukkale ve Hieropolis Gezisi

 

 

Menü