YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Yüksek lisans programları tezli olarak Temel İslam Bilimleri ve Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim dallarından ibarettir. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı kendi içerisinde Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi, Arap Dili ve Belagati olmak üzere yedi bilim dalından oluşur. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ise İslam Felsefesi ve Din Bilimleri bilim dallarından oluşur. İslam Felsefesi bilim dalı altında İslam Felsefesi, İslam Ahlakı ve Mantık alt bilim dalları; Din Bilimleri bilim dalı altında ise Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi, Din Felsefesi ve Dinler Tarihi alt bilim dalları bulunmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programı Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü’ne bağlı Temel İslam Bilimleri tezli yüksek lisans programında eğitim süresi en fazla 3 yıl olup, 2 yarıyıl derslere 2 yarıyıl ise tez çalışmalarına ayrılmıştır. Ders ya da tez döneminde kullanılabilecek ek 2 yarıyıl ile birlikte toplamda 6 dönemden oluşur. Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için öncelikle lisans mezunu olmak, ALES’in ilgili puan türünden veya eşdeğerliliği kabul edilmiş sınavlardan en az 60 ve üstü bir puan almak, tez aşamasına geçmek için YDS ve eşdeğerliliği kabul edilmiş ulusal Arapça sınavlardan en az 40 ve üstü bir puan almak gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması ile uzmanlık alan dersi olmak üzere toplam en az 120 AKTS’lik ders ve tez çalışmalarını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.