MEZUNLARIMIZ

 

 

ADI SOYADI

 

PROGRAMI

 

TEZ KONUSU

 

MEZUNİYET TARİHİ

 

1

 

NURİ İLKATMIŞ

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

Âlûsî'nin Rûhu'l-Meânî tefsirinde Ulûmu'l-Kur'ân 

 

20.07.2020

 

2

 

ENGİN DALCI

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

 XX. Yüzyıl İslam Münevveri Tipolojisine Bir Örnek: Abdülhalîm Mahmûd Hayatı, Eserleri Ve Tasavvufî Görüşleri

 

18.08.2020

 

 3

 

ABDULHAKİM OCAK

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

İzzet Derveze’ye Göre Kurânda Kadın

 

17.05.2021

 

 4

 

ALİM HATİP

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

Tibi'nin Futühul- Gayb da Zemahşerî'nin el-Keşşafına Yönelik Mecaz Özelinde Belagat Değerlendirmeleri

 

24.05.2021

 

 5

 

FATIMA ZEHRA ÖĞÜTÇÜ

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

Raviye Zarar Vermeyen Tenkitler

 

15.06.2021

 

 6

 

HÜSEYİN MUSTAFA

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

Kutbüddîn-ı Şîrâzî’nin Fethu’l mennân fî tefsiri’l-Kur’ân İsimli Eserinin Tahlil ve Tahkiki (Bakara Sûresi 63-101 ayetleri arası)

 

07.07.2021

 

 7

 

ABDULKARIM JAWISH

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

Irak ve Semerkant Hanefi Usulcülerinin Nesih Anlayışı (Cessâs Ve Semerkandî Özelinde)

 

09.08.2021

 

 8

 

HAMZA ELYASİNO

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

Abbasi Döneminde Öne Çıkan İsyan Hareketlerinin Arap Edebiyatına Yansıması

 

09.08.2021

 

9

 

MUHAMMED ERKEN

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

Çarperdi’nin El-Muğni Adlı Eseri ile Zemahşeri’nin El- Enmuzec Adlı Eserinin Karşılaştırmalı Analizi

 

09.08.2021

 

10

 

SONER KOCAOĞLU

 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

 

İbni Kemal'in Beyanul Vücu Risalesine Midhat Bahari tarafından Yapılan Leali-i Meani adlı Tercümenin İncelenmesi ve Transkripti

 

16.09.2021