MİSYON

Misyonumuz; yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmasını desteklemek için, üniversitelere öğretim elemanı ve toplumun çeşitli kesimlerine bilimsel birikime sahip araştırmacılar yetiştirmek, bir araştırma kurumu olarak evrensel değerlerde bilgi üretecek bilimsel faaliyetleri geliştirmektir. Bu kapsamda bir eğitim kurumu olarak öğrencilerini küresel platformda ihtiyaç duyulan bilgi ve yetenekle donatmak, çağdaş bilimsel bilgiyi üretici biçimde kullanmalarını sağlamak ve bu anlayışı paylaşan bir toplum yaratılmasına katkı sağlamaktır. Enstitümüz bu amacı gerçekleştirmek için eğitim-öğretim hizmetlerini bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini “yalnızca öğreten değil, öğrenen bir yapı içerisinde” mükemmelliğe ulaştıracak şekilde sürdürmektedir. İslami İlimler Enstitüsü’nün misyonu bünyesinde yürütülen lisansüstü programlar çerçevesinde, fikri bağımsızlığı ve eleştirel düşünceyi ilke edinmiş, İslami ilimler alanında uluslararası ölçekte araştırma yapabilen, milli ve evrensel değerlerden istifade ederek küresel toplumun ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretebilen, gerçekleştirdiği projeleri toplumun hizmetine sunabilen araştırmacılar, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmektir.