Lisansüstü düzeyde kendini yenileyen akademik kadro ve dinamik bir müfredat yaklaşımı ile nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin, mevzuatlar çerçevesinde yapılmasını ve geliştirilmesini sağlayarak kalite güvence sistemini ekip çalışmasıyla birlikte yapılandırmak.