Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

Başkan: Doç.Dr. İsmail ŞİMŞEK

İnsanlık tarihi kadar eski olan din ve inanç kavramlarını, dinin felsefî, sosyolojik ve psikolojik boyutlarını, bir başka ifadeyle insan ve din arasındaki ilişkinin temellerini, dinin bireysel ve toplumsal hayattaki yeri ve fonksiyonlarını, din ve akıl arasındaki ilişki ile din eğitimini bilimsel yaklaşımla ele alan bölüm şu Bilim dallarından oluşmaktadır:

 

1. İslam Felsefesi Bilim Dalı

   (İslam Felsefesi, İslam Ahlakı, Mantık)

2. Din Bilimleri Bilim Dalı

   (Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Din Felsefesi)

İslam Felsefesi Bilim Dalı

Doç.Dr. Osman MUTLUEL

Bilim Dalı Öğretim Üyesi (İslam Felsefesi)

osmanmutluel@pau.edu.tr

(0258) 296 4390

 

Din Bilimleri Bilim Dalı

Doç.Dr. İsmail ŞİMŞEK

Bilim Dalı Başkanı (Din Felsefesi)

isimsek@pau.edu.tr

(0258) 296 4374

 

Dr.Öğr. Üyesi İsmet EŞMELİ

Bilim Dalı Öğretim Üyesi (Dinler Tarihi)

iesmeli@pau.edu.tr

(0258) 296 4455

 

Dr.Öğr.Üyesi Ali ÖNCÜ

Bilim Dalı Öğretim Üyesi (Din Eğitimi)

aoncu@pau.edu.tr

(0258) 296 4439