İslami İlimler Enstitüsü Yönetim Kurulu

Ünvan - Ad Soyad Görev
Doç. Dr. Harun ABACI Enstitü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut YAZICI  Enstitü Müdür Yardımcısı

Enstitü Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Osman MUTLUEL Üye
Doç. Dr. İsmail ŞİMŞEK
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sefa ATİK Üye
İbrahim ALYÜZ Raportör