İslami İlimler Enstitüsü Yönetim Kurulu

Ünvan -Ad Soyad

Görev

Doç. Dr. Harun ABACI

Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Mahmut YAZICI

Enstitü Müdür YardımcısıEnstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Osman MUTLUEL

Üye

Doç. Dr. İsmail ŞİMŞEK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Sefa ATİK

Üye

İbrahim ALYÜZ

Raportör